RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Omregningskurser

Forordningen fastsætter uigenkaldeligt omregningskursen mellem euroen og eurozone-deltagerlandenes valutaer.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2866/98 af 31. december 1998 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen [Se ændringsretsakterne].

RESUMÉ

Denne forordning fastsætter omregningskursen mellem euroen og medlemslandenes forhenværende valutaer. Disse kurser blev vedtaget den 31. december 1998, hvor de første elleve medlemslande vedtog euroen (Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Portugal og Finland).

Forordningen er derefter blevet ændret flere gange for at vedtage omregningskursen for de nye medlemmer i eurozonen:

Ifølge artikel 140 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastsættes omregningskursen mellem euroen og medlemslandenes valuta af EU-Rådet. Når medlemslandene, der har indført euroen, og det pågældende medlemsland er enige, tager rådet en beslutning i henhold Kommissionens forslag og en konsultation med den Europæiske Centralbank. Omregningskurserne fastsættes uigenkaldeligt:

1 euro =VekselkursForhenværende nationale valuta
-40,3399Belgiske francs
-1,95583Tysk mark
-15,6466Estisk krooner
-340,750Græske drachmer
-166,386Spanske pesetas
-6,55957Franske francs
-0,787564Irske pund
-1936,27Italienske lire
-0,585274Cypriotiske pund
-40,3399Luxembourgske francs
-0,429300Maltesisk lire
-2,20371Nederlandske gylden
-13,7603Østrigske schilling
-200,482Portugisiske escudos
-239,640Slovenske tolar
-30,1260Slovakiske kroner
-5,94573Finske mark

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 2866/98

1.1.1999

-

EUT L 359 af 31.12.1998

ÆndringsretsakterIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1478/2000

1.1.2001

-

EUT L 167 af 7.7.2000

Forordning (EF) nr. 1086/2006

1.1.2007

-

EUT L 195 af 15.7.2006

Forordning (EF) nr. 1134/2007

1.1.2008

-

EUT L 256 af 2.10.2007

Forordning (EF) nr. 1135/2007

1.1.2008

-

EUT L 256 af 2.10.2007

Forordning (EF) nr. 694/2008

1.1.2009

-

EUT L 195 af 24.7.2008

Forordning (EF) nr. 671/2010

1.1.2011

-

EUT L 196 af 28.7.2010

Seneste ajourføring: 15.10.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top