RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eurons institutionnella och finansiella ram

Ekonomisk och monetär politik

I dag har 17 av EU:s 27 medlemsstater infört euron. Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna utgör tillsammans eurosystemet, som har till uppgift att sörja för prisstabilitet i euroområdet och skydda eurons köpkraft. De medlemsstater som vill införa euron måste respektera vissa ekonomiska villkor (konvergenskriterierna). Storbritannien och Danmark har förhandlat sig fram till en undantagsklausul och deltar inte i den gemensamma valutan.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början