RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Inštitucionálny a hospodársky rámec eura

Hospodárske a menové záležitosti

Jednotnú menu doteraz zaviedlo 17 z 27 členských štátov Európskej únie. Európska centrálna banka a centrálne banky jednotlivých štátov spolu vytvárajú Eurosystém, ktorého cieľom je udržať cenovú stabilitu v rámci eurozóny a chrániť kúpnu silu eura. Členské štáty, ktoré chcú zaviesť euro, musia spĺňať určité hospodárske kritériá (tzv. konvergenčné kritériá). Spojené kráľovstvo a Dánsko využili v rámci rokovaní články o možnosti neúčasti (tzv. opt-out) a jednotnú menu nezaviedli.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok