RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ramy instytucjonalne i gospodarcze dla euro

Sprawy gospodarcze i walutowe

Dotychczas wspólną walutę wprowadziło 17 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne wspólnie tworzą Eurosystem, którego celem jest utrzymanie stabilności cen w strefie euro oraz ochrona siły nabywczej euro. Państwa członkowskie chcące wprowadzić euro muszą spełnić określone kryteria gospodarcze („kryteria konwergencji”). Zjednoczone Królestwo oraz Dania wynegocjowały klauzule „opt-out” i nie uczestniczą w systemie wspólnej waluty.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony