RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Институционална и икономическа рамка на еврото

Икономически и парични въпроси

Досега 17 от 27-те държави-членки на Европейския съюз са въвели единната валута. Европейската централна банка и националните централни банки заедно формират Евросистемата, която цели да поддържа стабилност на цените в рамките на еврозоната и да поддържа покупателната способност на еврото. Държавите-членки, желаещи да въведат еврото, трябва да отговарят на определени икономически критерии („критерии за конвергенция”). Обединеното кралство и Дания са договорили клаузи за неприемане на еврото и не участват в единната валута.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата