RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Legislaţie monetară a statelor membre participante

Acest regulament stabileşte dispoziţiile de legislaţie monetară ale statelor membre care au adoptat moneda euro.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament defineşte legislaţia monetară a statelor membre care au adoptat euro ca monedă unică şi descrie diferitele etape legate de introducerea euro într-un stat membru.

Astfel, după adoptarea euro, un stat membru poate beneficia de o perioadă de tranziţie sau de o perioadă de retragere progresivă pentru a facilita trecerea la moneda unică. Euro este introdus în statul membru şi înlocuieşte în mod permanent fosta monedă naţională.

Perioada de tranziţie

Perioada de tranziţie are o durată maximă de trei ani. Ea începe la data adoptării euro şi se încheie la data substituirii monedei fiduciare în statul membru:

  • data adoptării euro este data începând de la care statul membru intră în a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare. Această etapă face obiectul unei decizii a Consiliului care autorizează aderarea statului membru în cauză la euro.
  • data substituirii monedei fiduciare este data începând de la care euro dobândeşte calitatea de mijloc legal de plată pe teritoriul statului membru. Bancnotele şi monedele metalice în euro pot fi utilizate, începând din acel moment, în statul membru în cauză.

Obiectivul perioadei de tranziţie este să permită o tranziţie armonioasă de la moneda naţională a statului membru la euro. Astfel, în această perioadă, legislaţia monetară a statului membru care era în vigoare înainte de adoptarea euro rămâne aplicabilă. Moneda naţională îşi păstrează aşadar calitatea de mijloc legal de plată pe teritoriul statului membru în cauză şi poate fi utilizată în continuare.

În timpul perioadei de tranziţie, statul membru are, de asemenea, posibilitatea de a pregăti trecerea ţării la euro. Astfel, utilizarea euro poate începe pentru anumite operaţiuni financiare:

  • operaţiunile bancare: de exemplu, o bancă care primeşte o plată în unităţi euro va trebui să facă conversia necesară (conform cursului de schimb) pentru a credita un cont denominat în unitatea monetară naţională (şi viceversa);
  • datoria publică restantă şi cheltuielile publice ale statului membru: valoarea acestor cheltuieli va putea fi exprimată în euro;
  • anumite contracte, în principal în domeniul valorilor mobiliare şi al materiilor prime: unitatea monetară naţională va putea fi înlocuită cu unitatea euro în cadrul tranzacţiilor.

Cu toate acestea, perioada de tranziţie nu este obligatorie. Data adoptării monedei euro poate aşadar să coincidă cu data substituirii monedei fiduciare. Într-un astfel de caz, statul membru trebuie totuşi să aplice o perioadă de retragere progresivă.

Perioada de retragere progresivă

Perioada de retragere progresivă are o durată maximă de un an. Ea nu este valabilă decât pentru statele membre care nu au avut o perioadă de tranziţie între adoptarea monedei euro şi data substituirii monedei fiduciare.

Obiectivul perioadei de retragere progresivă este înlocuirea treptată a monedei naţionale prin moneda euro. În această perioadă, unitatea de bază trebuie să fie euro, dar se poate totuşi face referire la fosta unitate monetară naţională.

Înlocuirea monedei naţionale cu moneda euro

Începând cu data substituirii monedei fiduciare, euro dobândeşte calitatea de mijloc legal de plată şi devine moneda oficială a statului membru.

Euro înlocuieşte în acel moment moneda naţională conform cursului de schimb care a fost decis de Consiliu. Bancnotele şi monedele metalice denominate în euro devin singurele mijloace legale de plată din statul membru în cauză. Orice referire la unităţile monetare naţionale făcută înaintea substituirii monedei fiduciare se consideră prin urmare o referire la euro, aplicându-se cursul de schimb adecvat.

Trebuie remarcat faptul că fosta monedă naţională poate fi în continuare utilizată după substituirea monedei fiduciare pe parcursul unei perioade de „dublă circulaţie” care nu poate depăşi şase luni.

Bancnote şi monede metalice denominate în euro

Euro devine unitatea de cont a Băncii Centrale Europene (BCE) şi a băncilor centrale naţionale ale statelor membre participante. BCE şi băncile centrale naţionale sunt de altfel abilitate să pună în circulaţie bancnotele şi monedele metalice denominate în euro. Aceste bancnote şi monede metalice sunt singurele mijloace legale de plată din zona euro.

De altfel, statele membre sunt responsabile cu combaterea contrafacerii şi a falsificării bancnotelor şi monedelor metalice denominate în euro.

Adaptarea regulamentului la extinderea zonei euro

Acest regulament se modifică de fiecare dată când un nou stat membru adoptă moneda euro. Regulamentul menţionează în anexă statele membre participante la zona euro şi precizează pentru fiecare dintre acestea data adoptării monedei euro şi data substituirii monedei fiduciare.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 974/98

1.1.1999

-

JO L 139 din 11.5.1998

Acte de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 2596/2000

1.1.2001

-

JO L 300 din 29.11.2000

Regulamentul (CE) nr. 2169/2005

18.1.2006

-

JO L 346 din 29.12.2005

Regulamentul (CE) nr. 1647/2006

1.1.2007

-

JO L 309 din 9.11.2006

Regulamentul (CE) nr. 835/2007

1.1.2008

-

JO L 186 din 18.7.2007

Regulamentul (CE) nr. 836/2007

1.1.2008

-

JO L 186 din 18.7.2007

Regulamentul (CE) nr. 693/2008

1.1.2009

-

JO L 195 din 24.7.2008

Regulamentul (UE) nr. 670/2010

1.1.2011

-

JO L 196 din 28.7.2010

Ultima actualizare: 23.10.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii