RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az eurót bevezető tagállamok monetáris joga

Ez a rendelet meghatározza az eurót bevezető tagállamok monetáris jogára vonatkozó rendelkezéseket.

JOGI AKTUS

A Tanács 974/98/EK rendelete (1998. május 3.) az euró bevezetéséről [Hivatalos Lap L 139., 1998.5.11.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet meghatározza az eurót közös valutaként bevezető tagállamok monetáris jogát, és ismerteti az euró valamely tagállamban történő bevezetésének különböző szakaszait.

Ennek megfelelően az euró bevezetését követően az érintett tagállam átmeneti időszakot vagy fokozatos kivonási időszakot alkalmazhat, hogy megkönnyítse a közös valutára történő áttérést. Az adott tagállamban ezután bevezetik az eurót, és az végleg felváltja a korábbi nemzeti valutát.

Átmeneti időszak

Az átmeneti időszak hossza legfeljebb három év. Kezdete megegyezik az euró bevezetésének időpontjával, és az adott tagállamban a készpénzcsere időpontjában ér véget:

  • az euró bevezetésének dátuma az a nap, amelyen az érintett tagállam a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába lép. Erről a szakaszról a Tanács határoz, amely felhatalmazza az érintett tagállamot az euró bevezetésére;
  • a készpénzcsere dátuma az a nap, amelyen az adott tagállam területén az euró törvényes fizetőeszközzé válik. Ettől kezdve az adott tagállamban használhatók az euróérmék és euróbankjegyek.

Az átmeneti időszak célja az, hogy lehetővé tegye a tagállam nemzeti valutájáról az euróra történő zökkenőmentes áttérést. Ebben az időszakban ezért az érintett tagállamnak az euró bevezetése előtt hatályos monetáris joga alkalmazandó. A tagállam területén tehát a nemzeti valuta továbbra is törvényes fizetőeszköznek minősül, és használható.

Az átmeneti időszakban az érintett tagállam előkészítheti az országban az euróra való áttérést. Így egyes pénzügyi műveletek esetében már engedélyezhető az euró használata:

  • banki műveletek: egy adott fizetést euróegységben fogadó banknak például a nemzeti valutaegységben denominált számlán történő jóváíráshoz (az átváltási árfolyamnak megfelelően) el kell végeznie a szükséges átváltást (és fordítva);
  • a tagállam kinn lévő tartozásai és közkiadásai: e kiadások összegét euróban is kifejezhetik;
  • egyes piacok, többek között az értékpapír- és a nyersanyagpiacok: a nemzeti valutaegység az ügyletek során euróegységekkel helyettesíthető.

Mindezek ellenére az átmeneti időszak nem kötelező. Az euró bevezetésének időpontja és a készpénzcsere időpontja azonos napra is eshet. Ebben az esetben azonban a tagállamnak továbbra is alkalmaznia kell a fokozatos kivonás időszakát.

A fokozatos kivonás időszaka

A fokozatos kivonás időszaka legfeljebb egy év. Azokban a tagállamokban alkalmazható, amelyekben az euró bevezetése és a készpénzcsere időpontja között nem telt el átmeneti időszak.

A fokozatos kivonás időszakának célja, hogy az euró fokozatosan váltsa fel a nemzeti valutát. Ebben az időszakban az alapegység az euró, de továbbra is lehet a nemzeti valutaegységre hivatkozni.

A nemzeti valuta euróra történő cseréje

Az euró a készpénzcsere dátumától számítva törvényes fizetőeszköznek minősül, és az érintett tagállam hivatalos pénznemévé válik.

A nemzeti valuta euróra történő cseréjére a Tanács által meghatározott átváltási árfolyamon kerül sor. Ezenfelül a továbbiakban az érintett tagállamban kizárólag az euróban denominált bankjegyek és érmék minősülnek törvényes fizetőeszköznek. Ennélfogva a készpénzcserét megelőzően a nemzeti valutára való hivatkozásokat – az átváltási árfolyam alkalmazásával – az euróra történő hivatkozásként kell értelmezni.

Megjegyzendő, hogy az egykori nemzeti valuta továbbra is használható a készpénzcserét követő „kettős forgalmazás” időszakában, amelynek időtartama legfeljebb hat hónap.

Euróban denominált bankjegyek és érmék

Az euró lesz az Európai Központi Bank (EKB) és a részt vevő tagállamok központi bankjainak az elszámolási egysége. Az EKB és a nemzeti központi bankok jogosultak euróban denominált bankjegyek és érmék kibocsátására. Az euróövezetben kizárólag ezek a bankjegyek és érmék minősülnek törvényes fizetőeszköznek.

Ezenkívül a részt vevő tagállamok feladata, hogy fellépjenek az euróbankjegyek és -érmék hamisítása és utánzása ellen.

A rendelet módosítása az euróövezet bővítésével összefüggésben

Ezt a rendeletet minden esetben módosítani kell, amikor egy új tagállam bevezeti az eurót. A rendelet melléklete felsorolja az euróövezet tagállamait, és minden ország esetében megadja az euró bevezetésének időpontját, valamint a készpénzcsere dátumát.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
974/98/EK tanácsi rendelet

1999.1.1.

HL L 139., 1998.5.11.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2596/2000/EK tanácsi rendelet

2001.1.1.

HL L 300., 2000.11.29.

2169/2005/EK tanácsi rendelet

2006.1.18.

HL L 346., 2005.12.29.

1647/2006/EK tanácsi rendelet

2007.1.1.

HL L 309., 2006.11.9.

835/2007/EK tanácsi rendelet

2008.1.1.

HL L 186., 2007.7.18.

836/2007/EK tanácsi rendelet

2008.1.1.

HL L 186., 2007.7.18.

693/2008/EK tanácsi rendelet

2009.1.1.

HL L 195., 2008.7.24.

670/2010/EU tanácsi rendelet

2011.1.1.

HL L 196., 2010.7.28.

Utolsó frissítés: 23.10.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére