RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ekonomisk och monetär politik

Ekonomisk och monetär politik

Den ekonomiska och monetära unionen (EMU), som omnämns i avdelning VII i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, innebär en ökad samordning av medlemsstaternas ekonomiska politik på EU-nivå, och förpliktar medlemsstaterna att undvika för stora budgetunderskott (stabilitets- och tillväxtpakten). EMU har också lett till införandet av en gemensam valuta, euron.

Se även

  • Översikt över EU:s verksamhetsområden: Ekonomiska och Monetära Frågor.
  • Ytterligare upplysningar finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (EN).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början