RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hospodárske a menové záležitosti

Hospodárske a menové záležitosti

Hospodárska a menová únia (HMÚ) uvedená v hlave VII Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zhŕňa úzku koordináciu hospodárskej politiky členských štátov na európskej úrovni a od členských štátov vyžaduje, aby predchádzali nadmernému rozpočtovému deficitu (pakt stability a rastu). HMÚ viedla k zavedeniu jednotnej meny – eura.

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok