RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sprawy gospodarcze i walutowe

Sprawy gospodarcze i walutowe

Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), zgodnie z tytułem VII Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, uwzględnia ścisłą koordynację polityk gospodarczych państw członkowskich na szczeblu europejskim oraz wymaga od państw członkowskich unikania nadmiernego deficytu budżetowego („Pakt na rzecz stabilności wzrostu”). UGW dokonała wprowadzenia wspólnej waluty: euro.

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony