RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Økonomi og valuta

Økonomi og valuta

Bestemmelserne om Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) findes i afsnit VII i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og giver sig udslag i en øget samordning af medlemsstaternes økonomiske politik og omfatter forpligtelsen til at undgå uforholdsmæssigt store budgetunderskud ("stabilitets- og vækstpagten"). ØMU har ført til indførelsen af en fælles valuta, nemlig euroen.

Se endvidere

  • Oversigt over Den Europæiske Unions aktiviteter: Økonomi og valuta
  • For yderligere informationer, se Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle Anliggender (EN).
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top