RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Икономически и парични въпроси

Икономически и парични въпроси

Икономическият и паричен съюз (ИПС), според условията в дял VІІ от Договора за създаване на Европейската общност, включва тясна координация на икономическите политики на държавите-членки на европейско равнище и изисква от държавите-членки да избягват прекомерни бюджетни дефицити (Пакт за стабилност и растеж). ИПС доведе до въвеждането на единна валута: еврото.

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата