RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ekonomisk och monetär politik : utvidgningen

Ekonomisk och monetär politik

Införlivandet av alla gemenskapsbestämmelser på det ekonomiska och monetära området i nationell lagstiftning är en av förutsättningarna för att en stat ska kunna ansluta sig till Europeiska unionen. Euron införs inte direkt vid anslutningen: de nya medlemsstaterna måste först uppfylla alla ekonomiska villkor (konvergenskriterierna).

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början