RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hospodárske a menové záležitosti: rozširovanie

Hospodárske a menové záležitosti

Každá krajina, ktorá sa chce pripojiť k Európskej únii, musí okrem iného transponovať všetky hospodárske a menové predpisy Spoločenstva do svojej domácej legislatívy. Euro sa nezavádza okamžite po pristúpení: členský štát musí najprv splniť určité hospodárske požiadavky (tzv. konvergenčné kritériá).

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok