RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vytvoření afrického mírového projektu

Evropská unie zavádí schéma financování s cílem posílit schopnost Africké unie zapojit se do operací na podporu a udržení míru v Africe.

AKT

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2003/3 (DE ) ze dne 11. prosince 2003, týkající se použití prostředků z obálky na dlouhodobý rozvoj 9. evropského rozvojového fondu na vytvoření afrického mírového projektu

PŘEHLED

Rozhodnutí vytvořit africký mírový projekt navazuje na mandát udělený Radou při jejím zasedání dne 21. července 2003 v reakci na žádost vznesenou na summitu Africké unie (AU), který se konal ve dnech 4. až 12. července 2003 v Maputu.

Evropská unie přidělila mírovému projektu pro Afriku (EN) (FR) počáteční částku 250 milionů EUR na dobu 3 let od jeho vstupu v platnost.

Těchto 250 milionů EUR bylo v souladu s dohodou z Cotonou uvolněno z Evropského rozvojového fondu (ERF). 126,4 milionů EUR pochází z příspěvku každé z afrických zemí z jim přidělené obálky ve výši 1,5 %. 123,6 milionů EUR bylo převedeno z nepřidělených zdrojů (rezerv) 9. ERF.

Rada se při svém zasedání dne 11. dubna 2006 rozhodla prodloužit tuto iniciativu i na období 2008–2010 a v rámci směrného programu intra-AKT 10. ERF této iniciativě přidělila částku 300 milionů EUR.

Tato částka může být použita pro financování nákladů vynaložených africkými zeměmi na nasazení mírových sil v jedné či více afrických zemích (náklady na přepravu vojsk, výdaje na pobyt vojáků, rozvoj schopností atd.), v žádném případě ale na vojenské výdaje a zbrojení.

Myšlenka vytvoření afrického mírového projektu spočívá na jeho přijetí africkými zeměmi za svůj. Podporuje mírové operace v Africe vedené africkými zeměmi a posilování kapacit pro rodící se bezpečnostní strukturu Africké unie (AU). Tyto operace jsou zahajovány a realizovány organizacemi AU a/nebo subregionálními organizacemi. V rozhodovacím procesu týkajícím se těchto operací musí mít AU klíčovou roli.

Mise AU v Dárfúru v Súdánu (AMIS) je první misí, která byla podpořena v rámci Afrického mírového projektu. O jejím financování ve výši 12 milionů EUR bylo rozhodnuto v červnu 2004.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Provedení v členských státech Úřední věstník
Rozhodnutí 2003/3

11. 12. 2003

Úř. věst. L 345 ze dne 31. 12. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 2/2007 ze dne 25. května 2007 o povolení dodatečných dvoustranných příspěvků spravovaných Komisí a určených na podporu cílů afrického mírového projektu [Úř. věst. L 175, 5.7.2007].

Nařízení Rady (ES) č. 617/2007 ze dne 14. května 2007 o provádění 10. Evropského rozvojového fondu podle dohody o partnerství AKT-ES [Úř. věst. L 152, 13.6.2007].

Poslední aktualizace: 10.08.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky