RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Odvetvové rozvojové politiky

Rozvoj

V rámci rozvojovej spolupráce kladie Únia dôraz na mnohé oblasti, v ktorých prispôsobuje riešenia potrebám rozvojových krajín na základe komparatívnej výhody – medzi tieto oblasti patrí nielen hospodársky a sociálny rozvoj a správa, ale aj životné prostredie, potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo a infraštruktúra.

Tento tematický medziodvetvový prístup, zdôraznený aj v Európskom konsenze o rozvoji, má taktiež zabezpečiť súlad medzi európskou politikou a rozvojovými prioritami, ktoré môže táto politika ovplyvniť.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok