RSS
Alfabetische index

Ontwikkelingsbeleid per sector

Ontwikkeling

In het kader van de ontwikkelingssamenwerking legt de Unie de nadruk op diverse sectoren waarin ze, uitgaande van haar eigen comparatieve voordelen, een adequaat antwoord op de behoeften van de ontwikkelingslanden kan bieden. De comparatieve voordelen van de Unie zijn economische en sociale ontwikkeling, bestuur, milieu, voedselzekerheid, landbouw en infrastructuur.
Deze thematische en horizontale aanpak, die sterk wordt beklemtoond in de Europese ontwikkelingsconsensus, beoogt ook de coherentie tussen de Europese beleidslijnen en de ontwikkelingsprioriteiten waarop die beleidslijnen een effect kunnen hebben.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven