RSS
Innéacs A - Z

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beartais forbartha earnála

Forbairt

Laistigh de chreat an chomhair fhorbartha, leagann an tAontas béim ar roinnt réimsí inar oiriúnaíodh réitigh do riachtanais na dtíortha i mbéal forbartha ar bhonn an bhuntáiste ábhartha chomparáidigh, a bhaineann ní amháin le forbairt eacnamaíoch agus shóisialta ach chomh maith leis sin leis an gcomhshaol, le slándáil bia, leis an talmhaíocht agus le bonneagar.

Lena chois sin, féachann an cur chuige téamach trasearnála seo, a aibhsítear go háirithe sa “Comhthoil Eorpach um Fhorbairt”, le comhtháthú a chinntiú idir beartais Eorpacha agus tosaíochtaí forbraíochta a d’fhéadfadh teacht faoi thionchar na mbeartas sin.

Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Cuardaigh | Teagmháil | Barr an leathanaigh