RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Политики за развитието по отрасли

Развитие

В рамките на сътрудничеството за развитие Съюзът набляга върху няколко области, в които решенията са специално разработени според нуждите на развиващите се страни въз основа на съответното сравнително преимущество, което включва не само икономическото и социалното развитие и управление, но и околната среда, сигурността на храните, селското стопанство и инфраструктурата.

Този тематичен подход между различните отрасли, особено силно засегнат в „Европейския консенсус за развитие”, цели също да обезпечи съгласуваност между европейските политики и приоритетите за развитие, които могат да бъдат повлияни от тези политики.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата