RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistemul de preferinţe tarifare generalizate 2009-2011

Sistemul de preferinţe tarifare generalizate (SPG) al Uniunii Europene oferă ţărilor în curs de dezvoltare reduceri la taxele vamale pentru unele dintre produsele acestora ce intră pe piaţa europeană. Obiectivul acestei politici este de a ajuta ţările beneficiare să se integreze mai uşor în comerţul mondial şi de a contribui astfel la dezvoltarea lor economică, cu respectarea drepturilor omului şi a principiilor de dezvoltare durabilă.

ACT

Regulamentul (CE) 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2011 şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 şi (CE) nr. 1933/2006 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 şi (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei.

SINTEZĂ

Sistemul de preferinţe tarifare generalizate (SPG) include un regim general acordat tuturor ţărilor beneficiare şi două regimuri speciale: un regim special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe şi un regim special în favoarea ţărilor cel mai puţin dezvoltate (TPD).

Ţările beneficiare ale diferitelor regimuri, cât şi cele pentru care preferinţele tarifare au fost suspendate, sunt enumerate în anexa I a regulamentului. Produsele aferente celor trei regimuri sunt enumerate în anexa II.

Regimul general

În cadrul regimului general, taxele vamale din Tariful vamal comun sunt în totalitate suspendate în cazul produselor considerate nesensibile enumerate în anexa II, cu excepţia compuşilor agricoli. În cazul produselor considerate sensibile, taxele vamale ad valorem (calculate proporţional cu valoarea produsului) comun se reduc cu 3,5 puncte procentuale. Pentru produsele şi materialele textile, reducerea este de 20 %. Regulamentul prevede, în plus, dispoziţii speciale în cazul produselor sensibile care fac obiectul taxelor vamale din Tariful vamal comun.

Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe (SPG+)

Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe poate fi acordat în cazul unei ţări care:

  • a ratificat şi pus în aplicare toate convenţiile enumerate în anexa III a regulamentului (convenţiile ONU/OIM privind drepturile omului şi drepturile lucrătorilor, cât şi convenţiile privind mediul înconjurător şi principiile bunei guvernanţe);
  • se angajează să continue aplicarea acestor convenţii şi să accepte ca punerea în aplicare să facă periodic obiectul unei examinări;
  • este considerată o ţară vulnerabilă în sensul regulamentului.

În cadrul regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernanţe, taxele vamale ad valorem comun se suspendă pentru toate produsele enumerate în anexa II. Taxele specifice se suspendă şi ele, cu excepţia celor care includ taxe ad valorem.

O ţară care doreşte să beneficieze de acest regim special trebuie să solicite acest lucru Comisiei şi să furnizeze informaţiile referitoare la ratificarea convenţiilor prevăzute în anexa III. Lista ţărilor beneficiare este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia trebuie să îşi motiveze decizia atunci când refuză unei anumite ţări acordarea regimului special.

Regimul special în favoarea ţărilor cel mai puţin dezvoltate (TPD)

Regimul special în favoarea ţărilor cel mai puţin dezvoltate este acordat ţărilor ce figurează în lista TPD stabilită de Organizaţia Naţiunilor Unite (EN) (ES) (FR).

Taxele vamale din Tariful vamal comun sunt în totalitate suspendate pentru toate produsele care provin din aceste ţări, cu excepţia armelor şi muniţiilor (regimul EBA - „Totul în afară de arme”). O reducere de 80 % a taxelor este acordată pentru orezul decorticat (până în momentul suspendării totale prevăzute pentru 1 septembrie 2009) şi pentru zahărul alb (până în momentul suspendării totale prevăzute pentru 1 octombrie 2009). Până la suspendarea totală a taxelor vamale din Tariful vamal comun, aceste produse beneficiază de un contingent tarifar global, cu taxe zero pe durata fiecărei campanii de comercializare.

Retragerea temporară

Beneficiul regimurilor preferenţiale poate fi retras temporar în cazul:

  • încălcării grave şi sistematice a convenţiilor ONU/OIM privind drepturile omului şi drepturile lucrătorilor, enumerate în partea A din anexa III;
  • exportului produselor fabricate în închisori;
  • deficienţei grave a controlului vamal în ceea ce priveşte exportul şi tranzitul de droguri, precum şi nerespectarea convenţiilor internaţionale în materie de spălare a banilor;
  • practicilor comerciale neloiale grave şi sistematice;
  • încălcării grave şi sistematice a acordurilor privind pescuitul şi resursele halieutice;
  • fraudei, neregulilor sau nerespectării regulilor de origine.

Retragerea face obiectul votului majorităţii calificate din cadrul Consiliului, iar decizia intră în vigoare după şase luni.

Clauza de salvgardare

Clauza de salvgardare prevede posibilitatea reaplicării taxelor vamale din Tariful vamal comun pentru un produs al cărui import atrage sau poate atrage dificultăţi grave pentru producătorii din UE care comercializează produse similare sau produse direct concurente.

Context

În 1968, în cadrul Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind comerţul şi dezvoltarea (UNCTAD) s-a recomandat punerea în aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare în cadrul căruia ţările industrializate să acorde preferinţe comerciale tuturor ţărilor în curs de dezvoltare. Comunitatea Europeană a fost prima care a pus în practică sistemul SPG în 1971. Sistemul de preferinţe tarifare generalizate 2009-2011 se înscrie în cadrul liniilor directoare definite pentru perioada 2006-2015, care continuă SPG 2006-2008.

REFERINŢE

Act Data intrării în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 732/2008

26.8.2008

-

JO L 211 din 6.8.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 732/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 20.11.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii