RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tarifák általános preferenciarendszere (2009–2011)

A tarifák európai uniós általános preferenciarendszere (GSP) csökkentett vámtarifákat kínál a fejlődő országok számára az európai piacon forgalomba hozott egyes termékeikre vonatkozóan. E politika célja annak elősegítése, hogy a kedvezményezett országok fokozottabban részt tudjanak venni a világkereskedelemben, valamint az emberi jogokat és a fenntartható fejlődés elveit tiszteletben tartva hozzá kíván járulni gazdasági fejlődésükhöz.

JOGI AKTUS

A Tanács 732/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 211., 2008.8.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A tarifák általános preferenciarendszere (GSP) egy valamennyi kedvezményezett országra vonatkozó általános előírásból, továbbá két különleges előírásból: egy a fenntartható fejlődést és a jó kormányzást elősegítő különleges ösztönző előírásból, valamint egy a legkevésbé fejlett országokat támogató különleges előírásból áll.

Az egyes előírások hatálya alá tartozó kedvezményezett országok, valamint azok, amelyek tekintetében a tarifális preferenciákat megszüntették, a rendelet I. mellékletében szerepelnek. A három előíráshoz kapcsolódó termékek felsorolása a II. mellékletben található.

Általános előírás

Az általános rendszer keretében a II. mellékletben nem érzékeny termékekként felsorolt termékek esetében a közös vámtarifa vámtételeinek alkalmazását teljes mértékben fel kell függeszteni, a mezőgazdasági alkotóelemek kivételével. Az érzékeny termékekként felsorolt termékek esetében a közös vámtarifa (a termék értékével arányosan kiszámított) értékvámjait 3,5 százalékponttal csökkenteni kell. A textilipari termékek és a szövetek esetében a csökkentés 20%-os. Ezenkívül a rendelet a közös vámtarifa specifikus vámjainak hatálya alá tartozó érzékeny termékekre vonatkozóan különleges rendelkezéseket ír elő.

A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás (GSP+)

A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás azon országra alkalmazható, amely:

  • megerősítette és ténylegesen végrehajtotta a rendelet III. mellékletében felsorolt valamennyi egyezményt (az emberi és munkajogokra vonatkozó alapvető ENSZ/ILO-egyezményeket, valamint a környezetvédelemmel és a kormányzási elvekkel kapcsolatos egyezményeket);
  • kötelezettséget vállal az egyezmények alkalmazására vonatkozóan, és beleegyezik azok végrehajtásának rendszeres ellenőrzésébe;
  • a rendelet értelmében sérülékeny országnak minősül.

A fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírás keretében a közös vámtarifa értékvámjait a II. mellékletben felsorolt valamennyi termék vonatkozásában fel kell függeszteni. A specifikus vámokat is fel kell függeszteni, kivéve azon termékek tekintetében, amelyek értékvámokat is tartalmaznak.

Annak az országnak, amely élni kíván e különleges előírás nyújtotta lehetőséggel, erre irányuló kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz, és tájékoztatást kell adnia a III. mellékletben említett egyezmények megerősítéséről. A kedvezményezett országok listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik. Amennyiben egy ország esetében a Bizottság nem biztosítja a különleges előírás alkalmazását, döntését megindokolja.

A legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás

A legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírás a legkevésbé fejlett országok ENSZ által összeállított listáján szereplő (EN) (ES) (FR) országokra alkalmazandó.

A vámtarifa vámtételeinek alkalmazását – a fegyverek és lőszerek kivételével – teljesen fel kell függeszteni minden ezen országokból származó termék tekintetében („fegyver kivételével mindent” kezdeményezés [EBA]). 80%-os vámtételcsökkentést kell alkalmazni a hántolt rizs (a vámtételek 2009. szeptember 1-jére előirányzott teljes felfüggesztéséig), illetve a fehér cukor (a vámtételek 2009. október 1-jére előirányzott teljes felfüggesztéséig) esetében. Amíg a közös vámtarifa vámtételeit teljes egészében felfüggesztik, e termékekre nulla vámtétel mellett egy globális vámkontingenst kell megnyitni minden gazdasági évre.

Ideiglenes visszavonás

A kedvezményes előírások a következő esetekben ideiglenesen visszavonhatók:

  • az emberi jogokra és munkajogokra vonatkozó, felsorolt ENSZ/ILO-egyezmények súlyos és rendszeres megsértése (a III. melléklet A. része);
  • fogva tartott személyek munkájával előállított áruk kivitele;
  • a vámellenőrzés súlyos hiányosságai kábítószerek kivitelekor vagy átszállításakor, illetve a pénzmosásról szóló nemzetközi egyezmények megsértése;
  • rendszeres, súlyosan tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat;
  • a halászatra és a halászati erőforrásokra vonatkozó szabályok súlyos és rendszeres megsértése;
  • csalás, szabálytalanság vagy a származási szabályok megsértése.

A visszavonásról a Tanács minősített többséggel szavaz, és a határozat a meghozatala után hat hónappal lép hatályba.

Védzáradék

A védzáradék értelmében, amennyiben valamely termék behozatala súlyos nehézségeket okoz vagy okozhat egy hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító uniós termelőnek, úgy erre a termékre újra alkalmazhatók a közös vámtarifában rögzített rendes vámtételek.

Háttér

1968-ban az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) olyan általános preferenciális tarifarendszer létrehozására tett javaslatot, amelynek keretében az iparosodott országok kereskedelmi kedvezményekben részesítenék a fejlődő országokat. 1971-ben az Európai Közösség elsőként vezette be az Általános Preferenciarendszert. Az általános tarifális preferenciák 2009–2011 közötti időszakra vonatkozó rendszere a 2006–2015 közötti időszakra meghatározott iránymutatások szerves részét képezi, és a 2006–2008 közötti Általános Preferenciarendszer helyébe lép.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
732/2008/EK tanácsi rendelet

2008.8.26.

HL L 211., 2008.8.6.

A 732/2008/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 20.11.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére