RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

Bistånd

De 21 utomeuropeiska länderna och territorierna är författningsmässigt knutna till fyra av Europeiska unionens (EU) medlemsländer: Danmark, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. Deras medborgare är EU-medborgare.
Länderna ingår dock inte i gemenskapens territorium. Som följd av detta är de inte direkt underställda EU:s lagstiftning. De har emellertid fått ställning som associerade länder genom Lissabonfördraget. Målet med denna association är att bidra till deras ekonomiska och sociala utveckling.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början