RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Najmenej rozvinuté krajiny (NRK)

Rozvoj

Jedným z cieľov Európskej únie je aj rovnomerný globálny rozvoj, pri ktorom sú v centre záujmu najmä tie najohrozenejšie krajiny. Únia sa podieľa na medzinárodných iniciatívach na pomoc týmto krajinám a dáva im k dispozícii svoje nástroje.

Niektoré z týchto iniciatív sú určené pre najmenej rozvinuté krajiny (NRK), ktorých zoznam vypracovala Organizácia Spojených národov. Ďalšie iniciatívy sa týkajú veľmi zadlžených chudobných krajín (krajiny HIPC) a ich účelom je s pomocou Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu znížiť ich dlhy.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok