RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bistånd

Bistånd

Europeiska unionen är världens främsta givare av utvecklingsbistånd. Grunderna för utvecklingssamarbete är fastslagna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning III). Europeiska unionens viktigaste mål är att lyckas minska och på sikt utrota fattigdom.
EU:s utvecklingspolitik har utarbetats successivt. Ursprungligen omfattade den bara de utomeuropeiska länder och territorier som är associerade till EU men den har utvidgats och omfattar nu alla utvecklingsländer. Utvecklingspolitiken är en av grundpelarna i EU:s yttre förbindelser och ger stöd som är anpassat efter utvecklingsländernas behov.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början