RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozvoj

Rozvoj

Európska únia zohráva kľúčovú úlohu v medzinárodnej rozvojovej pomoci. Základy rozvojovej spolupráce boli stanovené už v Zmluve o fungovaní Európskej únie (hlava III). Hlavným cieľom Európskej únie je zníženie a postupné odstránenie chudoby.
Rozvojová politika Únie sa postupne vyvíja: na začiatku sa sústredila len na zámorské krajiny a územia spájané s Úniou, no v dnešnej dobe už zahŕňa všetky rozvojové krajiny. Táto politika je jedným z pilierov vonkajších vzťahov Únie a umožňuje prispôsobiť pomoc potrebám jednotlivých rozvojových krajín.

 • Súdržnosť politík v záujme rozvoja
  Všeobecné zásady, Zásady rozvojovej pomoci, Efektivita pomoci, Monitorovanie financovania rozvoja, Spolupráca a komplementarita medzi EÚ a jej členskými štátmi, Medzinárodná spolupráca, Nástroje, Tematické programy
 • Odvetvové rozvojové politiky
  Správa, Ľudské práva, Právny štát a demokracia, Ľudský a sociálny rozvoj, Trvalo udržateľný rozvoj, Životné prostredie a hospodárenie s prírodnými zdrojmi, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Bezpečnosť potravín, Hospodársky a komerčný rozvoj, Infraštruktúry, Migrácia, Ďalšie odvetvové ustanovenia
 • AFRICKÉ, KARIBSKÉ A TICHOMORSKÉ ŠTÁTY (AKT)
  Dohoda z Cotonou, Afrika, Karibik, Tichomorie, Európsky rozvojový fond a iné finančné nástroje, Spolupráca medzi odvetviami
 • Juhoafrická republika
  Všeobecný rámec, Spolupráca medzi odvetviami, Regionálny kontext, Finančná pomoc
 • Zámorské krajiny a územia (ZKÚ)
  Vzťahy EÚ – ZKÚ, Európsky rozvojový fond
 • Najmenej rozvinuté krajiny (NRK)
  Veľmi zadlžené chudobné krajiny, Osobitné obchodné dohody

Pozrite tiež:

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok