RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozwój

Rozwój

Unia Europejska jest głównym podmiotem w zakresie międzynarodowej pomocy rozwojowej. Fundamenty współpracy rozwojowej położono w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tytuł III). Głównym celem Unii Europejskiej jest ograniczanie i eliminowanie ubóstwa.
Polityka rozwojowa Unii podlegała stopniowym zmianom: początkowo dotyczyła jedynie krajów i terytoriów zamorskich związanych z Unią, natomiast obecnie obejmuje także wszystkie kraje rozwijające się. Polityka ta stanowi jeden z filarów unijnych stosunków zewnętrznych, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb krajów rozwijających się.

 • Uspójnienie polityki na rzecz rozwoju
  Zasady ogólne, zasady pomocy rozwojowej, skuteczność pomocy, monitorowanie finansowania na rzecz rozwoju, współpraca i komplementarność między UE a państwami członkowskimi, współpraca międzynarodowa, instrumenty, programy tematyczne
 • Polityki rozwoju sektorowego
  Administracja, prawa człowieka, praworządność i demokracja, rozwój ludzki i społeczny, rozwój zrównoważony, środowisko i gospodarka zasobami naturalnymi, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, bezpieczeństwo żywności, rozwój gospodarczo-handlowy, infrastruktura, migracja, inne przepisy sektorowe
 • Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
  Umowa z Kotonu, Afryka, Karaiby, Pacyfik, Europejski Fundusz Rozwoju i inne instrumenty finansowe, współpraca sektorowa
 • Republika Południowej Afryki
  Ramy ogólne, współpraca sektorowa, kontekst regionalny, pomoc finansowa
 • Kraje i terytoria zamorskie (KTZ)
  Stosunki UE-KTZ, Europejski Fundusz Rozwoju
 • Kraje najsłabiej rozwinięte (KNR)
  Państwa najbiedniejsze i najbardziej zadłużone, specjalne porozumienia handlowe

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony