RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ontwikkeling

Ontwikkeling

De Europese Unie is de belangrijkste actor op het gebied van ontwikkelingshulp in de wereld. De grondslagen van de ontwikkelingshulp van de Unie zijn verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (titel III). Het hoofddoel van de Europese Unie is het bestrijden van armoede.
Het ontwikkelingsbeleid van de Unie is geleidelijk aan uitgewerkt. Aanvankelijk had het alleen betrekking op de met de Unie geassocieerde landen en gebieden overzee, later is het uitgebreid en thans omvat het alle ontwikkelingslanden. Het ontwikkelingsbeleid vormt dus een van de pijlers van de externe betrekkingen van de Unie en biedt een adequaat antwoord op de behoeften van de ontwikkelingslanden.

 • Algemeen ontwikkelingskader
  Algemene beginselen, Uitgangspunten van ontwikkelingssamenwerking, Doeltreffendheid van de steun, Monitoring van de financiering van ontwikkeling, Samenwerking en complementariteit tussen de EU en de lidstaten, Internationale samenwerking, Instrumenten, Thematische programma's

 • Gouvernance, Mensenrechten, Rechtsstaat en democratie, Sociale en menselijke ontwikkeling, Duurzame ontwikkeling, Milieu en beheer van de natuurlijke hulpbronnen, Landbouw en plattelandsontwikkeling, Voedselzekerheid, Economische en commerciële ontwikkeling, Infrastructuur, Migratie, Andere bepalingen per sector
 • Landen in afrika, het caribisch gebied en de stille oceaan (ACS)
  Overeenkomst van Cotonou, Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan, Europees Ontwikkelingsfonds en andere instrumenten en financiële bepalingen, Samenwerking per sector
 • Zuid-afrika
  Algemeen kader, Samenwerking per sector, Regionale context, Financiële hulp
 • Landen en gebieden overzee (LGO)
  Betrekkingen EU-LGO, Europees Ontwikkelingsfonds
 • Minst ontwikkelde landen (MOL)
  Arme landen met een zware schuldenlast, Algemene tariefpreferenties

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven