RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Żvilupp

Żvilupp

L-Unjoni Ewropea hi komponent ewlieni fir-rigward tal-għajnuna għall-iżvilupp internazzjonali. Il-pedamenti tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp huma stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (Titolu III). L-għan ewlieni tal-Unjoni Ewropea hu li jitnaqqas u mbagħad jinqered il-faqar.
Il-politika ta' żvilupp tal-Unjoni żviluppat gradwalment: fil-bidu kkonċernat biss il-pajjiżi u t-territorji barranin assoċjati mal-Unjoni u issa ġiet estiża biex tinkludi l-pajjiżi kollha li qed jiżviluppaw. Din il-politika hija waħda mill-pilastri tar-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni, u toffri soluzzjoni mfassla apposta għall-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

 • Il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp
  Prinċipji ġenerali, Prinċipji ta' għajnuna għall-iżvilupp, Effettività tal-għajnuna, Monitoraġġ tal-finanzjament għall-iżvilupp, Kooperazzjoni u l-kumplimentarjetà bejn l-UE u l-Istati Membri, Kooperazzjoni Internazzjonali, Strumenti, Programmi Tematiċi
 • Politika ta' żvilupp settorali
  Governanza, Drittijiet tal-bniedem, Ħarsien tal-liġijiet u d-demokrazija, Żvilupp tal-bniedem u żvilupp soċjali, Żvilupp sostenibbli, Ambjent u l-immaniġġjar tar-riżorsi naturali, Agrikoltura u żvilupp rurali, Sigurtà tal-ikel, Żvilupp ekonomiku u kummerċjali, Infrastrutturi, Migrazzjoni, Dispożizzjonijiet oħra settorjali
 • Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP)
  Ftehim ta' Cotonou, Afrika, il-Karibew, il-Paċifiku, Fond Ewropew għall-Iżvilupp u strumenti finanzjarji oħra, Kooperazzjoni settorjali
 • Afrika t'Isfel
  Qafas ġenerali, Kooperazzjoni settorjali, Kuntest Reġjonali, Assistenza finanzjarja
 • Pajjiżi u territorji barranin (PTB)
  Relazzjonijiet UE-PTB, Fond Ewropew għall-Iżvilupp
 • Pajjiżi l-inqas żviluppati (PIŻ)
  Pajjiżi foqra bi djun kbar, Arranġamenti kummerċjali speċjali

Ara wkoll

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna