RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Attīstība

Attīstība

Eiropas Savienībai ir milzīga loma starptautiskās attīstības veicināšanā. Pamati sadarbībai attīstības jomā ir izklāstīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību (III sadaļa). Eiropas Savienības galvenais mērķis ir samazināt un izskaust nabadzību.
Savienības attīstības politikas izstrāde ir notikusi pakāpeniski: sākotnēji tā attiecās vienīgi uz aizjūras zemēm un teritorijām, kas bija saistītas ar Eiropas Savienību, un tagad tā ir paplašināta, iekļaujot visas jaunattīstības valstis. Šīs politikas nostādnes ir viens no galvenajiem elementiem Eiropas Savienības ārējās attiecībās, jo tās ļauj atrast jaunattīstības valstu vajadzībām piemērotus risinājumus.

 • Attīstības politikas saskaņotība
  Vispārējie principi. Attīstības atbalsta principi. Palīdzības efektivitāte. Attīstībai piešķirtā finansējuma uzraudzība. ES un dalībvalstu savstarpējā sadarbība un papildināmība. Starptautiskā sadarbība. Instrumenti. Tematiskās programmas
 • Nozaru attīstības politika
  Pārvaldība. Cilvēktiesības. Tiesiskums un demokrātija. Humānā un sociālā attīstība. Ilgtspējīga attīstība. Vide un dabas resursu pārvaldība. Lauksaimniecība un lauku attīstība. Pārtikas nekaitīgums. Ekonomiskā un tirdzniecības attīstība. Infrastruktūras. Migrācija. Citi nozaru noteikumi
 • Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis (ĀKK)
  Kotonū nolīgums. Āfrika. Karību jūras reģions. Klusā okeāna valstis. Eiropas Attīstības fonds un citi finanšu instrumenti. Nozaru sadarbība
 • Dienvidāfrika
  Vispārīgs satvars. Nozaru sadarbība. Reģionālais konteksts. Finansiāla palīdzība
 • Aizjūras zemes un teritorijas (AZT)
  ES un AZT attiecības Eiropas Attīstības fonds
 • Vismazāk attīstītās valstis (VAV)
  Parādu apgrūtinātas nabadzīgas valstis. Īpaši tirdzniecības noteikumi

Skatīt arī

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums