RSS
Abėcėlinė rodyklė

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vystymasis

Vystymasis

Europos Sąjunga yra pagrindinė tarptautinės paramos vystymuisi teikėja. Bendradarbiavimo siekiant vystymosi pagrindai nustatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (III antraštinėje dalyje). Svarbiausias Europos Sąjungos tikslas – sumažinti, o po to panaikinti skurdą.
Sąjungos vystymosi politika formavosi pamažu: iš pradžių ji buvo taikoma tik užjūrio šalims ir teritorijoms, susijusioms su Europos Sąjunga, o po to buvo išplėsta, kad apimtų visas besivystančias šalis. Ši politika yra vienas iš Europos Sąjungos išorės santykių ramsčių ir leidžia rasti sprendimus, atitinkančius besivystančių šalių poreikius.

 • Bendra vystymosi struktūra
  Bendrieji principai, paramos vystymuisi principai, paramos veiksmingumas, finansavimo vystymuisi stebėjimas, Europos Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimas ir papildomumas, tarptautinis bendradarbiavimas, priemonės, teminės programos
 • Sektorių vystymosi politika
  Valdymas, žmogaus teisės, teisėtumas ir demokratija, žmogaus raida ir socialinis vystymasis, tvarus vystymasis, aplinkos ir gamtos išteklių valdymas, žemės ūkis ir kaimo vystymasis, apsirūpinimas maistu, ekonomikos ir prekybos vystymasis, infrastruktūros, migracija, kitos sektorių nuostatos.
 • Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalys
  Kotonu (Cotonou) susitarimas, Afrika, Karibų jūra, Ramusis vandenynas, Europos plėtros fondas ir kitos finansinės priemonės, sektorių bendradarbiavimas
 • Pietų Afrika
  Bendrasis pagrindas, sektorių bendradarbiavimas, regioninis kontekstas, finansinė parama
 • Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT)
  ES–UŠT ryšiai, Europos plėtros fondas
 • Mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIŠ)
  Labai įsiskolinusios neturtingos šalys, specialūs prekybos susitarimai

Taip pat žr.

Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią