RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö

Euroopan unioni on suurin kehitysavun antaja maailmassa. Kehitysyhteistyö perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (III osasto). Euroopan unionin päätavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja myöhemmin sen poistaminen.
EU:n kehityspolitiikka on kehittynyt asteittain. Alun perin se koski ainoastaan EU:n merentakaisia maita ja alueita, mutta sitä on sittemmin laajennettu koskemaan kaikkia kehitysmaita. Se muodostaa yhden EU:n ulkosuhteiden peruspilareista ja tarjoaa kehitysmaiden tarpeisiin mukautettua apua.

 • Kehitysyhteistyön yleiset puitteet
  Yleiset periaatteet, Kehitysavun periaatteet, Avun tuloksellisuus, Kehitysyhteistyön rahoituksen seuranta, EU:n ja sen jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja täydentävyys, Kansainvälinen yhteistyö, Välineet, Temaattiset ohjelmat
 • Alakohtaiset kehitysyhteistyöpolitiikat
  Johtaminen, Ihmisoikeudet, Oikeusvaltio ja demokratia, Sosiaalinen ja inhimillinen kehitys, Kestävä kehitys, Ympäristö ja luonnonvarojen hoito, Maatalous ja maaseudun kehitys, Elintarviketurvallisuus, Taloudellinen ja kaupallinen kehitys, Infrastruktuuri, Muuttoliike, Muut yleiset säädökset
 • Afrikan, karibian ja tyynenmeren maat (AKT-maat)
  Cotonoun sopimus, Afrikka, Karibia, Tyynimeri, Euroopan kehitysrahasto ja muita välineitä ja rahoitusta koskevia säännöksiä, Alakohtainen yhteistyö
 • Etelä-afrikka
  Yleiset puitteet, Alakohtainen yhteistyö, Alueellinen konteksti, Taloudellinen apu
 • Merentakaiset maat ja alueet (MMA)
  EU:n ja MMA:n suhteet, Euroopan kehitysrahasto
 • Vähiten kehittyneet maat (LDC-maat)
  Voimakkaasti velkaantuneet maat, Erityinen kauppajärjestelmä

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun