RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Areng

Areng

Euroopa Liit on üks suuremaid rahvusvahelise arenguabi andjaid. Arengukoostöö alused on paika pandud Euroopa Liidu toimimise lepingus (III jaotis). Euroopa Liidu põhieesmärk on vaesuse vähendamine ja seejärel kõrvaldamine.
Liidu arengupoliitika on arenenud järk-järgult: alguses puudutas see üksnes liiduga seotud ülemeremaid ja -territooriume, nüüdseks on seda aga laiendatud kõikidele arengumaadele. Arengupoliitika on üks Euroopa Liidu välissuhete alustalasid, mis võimaldab pakkuda arengumaade vajadustele sobivaid lahendusi.

 • Poliitikavaldkondade arengusidusus
  Üldpõhimõtted. Arenguabi põhimõtted. Abi tõhusus. Arengukoostöö rahastamise seire. ELi ja liikmesriikide koostöö ja vastastikune täiendavus. Rahvusvaheline koostöö. Vahendid. Temaatilised programmid
 • Valdkondlik arengupoliitika
  Valitsemine. Inimõigused. Õigusriik ja demokraatia. Inim- ja sotsiaalne areng. Säästev areng. Keskkond ja loodusvarade majandamine. Põllumajandus ja maaelu areng. Toiduohutus. Majanduse ja kaubanduse areng. Infrastruktuurid. Ränne. Muud valdkondlikud sätted
 • Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid (AKV)
  Cotonou leping. Aafrika. Kariibi meri. Vaikne ookean. Euroopa Arengufond ja teised rahastamisvahendid, valdkondlik koostöö
 • Lõuna-Aafrika
  Üldine raamistik. Valdkondlik koostöö. Piirkondlik kontekst. Finantsabi
 • Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMT)
  ELi ja ÜMT vahelised suhted. Euroopa Arengufond
 • Vähim arenenud riigid
  Suurtes võlgades olevad vaesed riigid, Kauplemise erikokkulepped

Vt ka:

Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles