RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Udvikling

Udvikling

EU er den største bidragsyder, når det kommer til udviklingsbistand på verdensplan. EU's udviklingssamarbejde bygger på traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (afsnit III). EU’s overordnede mål er at nedbringe og bekæmpe fattigdom.
EU's udviklingspolitik er blevet til gradvist. I starten vedrørte den de oversøiske lande og territorier, som var tilknyttet EU, men i dag omfatter den alle udviklingslande. Den udgør således en af grundpillerne i EU's eksterne forbindelser og bidrager til at finde løsninger, der passer til de enkelte udviklingslandes behov.

 • Generelle udviklingsrammer
  Generelle principper, Principperne for udviklingsbistanden, Bistandens effektivitet, Opfølgning på udviklingsfinansiering, Samarbejde og komplementaritet mellem medlemsstaterne og EU, Internationalt samarbejde, Instrumenter, Temaprogrammer
 • Sektorspecifik udviklingspolitik
  God regeringsførelse, Menneskerettigheder, Retsstat og demokrati, Bæredygtig udvikling, Social og menneskelig udvikling, Miljø og forvaltning af naturressourcer, Landbrug og udvikling af landdistrikter, Fødevaresikkerhed, Økonomisk og handelsmæssig udvikling, Infrastruktur, Vandring, Andre sektorforanstaltninger
 • Landene i afrika, vestindien og stillehavet (AVS)
  Cotonou-aftalen, Afrika, Vestindien, Stillehavet, Den Europæiske Udviklingsfond og andre finansielle instrumenter og bestemmelser, Sektorsamrbejde
 • Sydafrika
  Generel ramme, Sektorsamarbejde, Regional kontekst, Finansiel bistand
 • Oversøiske lande og territorier (OLT)
  De oversøiske landes og territoriers relationer med EU, Den Europæiske Udviklingsfond
 • Mindst udviklede lande (LDC)
  Stærkt gældstyngede fattige lande, Den særlige handelsordning

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top