RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozvoj

Rozvoj

Evropská unie je klíčovým hráčem v oblasti mezinárodní rozvojové pomoci. Základy pro rozvojovou spolupráci položila Smlouva o fungování Evropské unie (hlava III). Hlavním cílem Evropské unie je snížit a poté vymýtit chudobu.
Rozvojová politika Unie se rozvíjela postupně: na samém počátku se týkala pouze zámořských zemí a území spojených s Unií a postupně byla rozšířena tak, že dnes zahrnuje všechny rozvojové země. Tyto politiky jsou jedním z pilířů vnějších vztahů Unie a přinášejí řešení šité na míru potřebám rozvojových zemí.

 • Soudržnost politik ve prospěch rozvoje
  Obecné zásady, zásady rozvojové pomoci, účinnost pomoci, monitorování financování rozvoje, spolupráce a doplňování mezi EU a členskými státy, mezinárodní spolupráce, nástroje, tematické programy
 • Politiky odvětvového rozvoje
  Správa věcí veřejných, lidská práva, právní řád a demokracie, lidský a sociální rozvoj, udržitelný rozvoj, životní prostředí a správa přírodních zdrojů, zemědělství a rozvoj venkova, bezpečnost potravin, hospodářský a obchodní rozvoj, infrastruktura, migrace, jiná odvětvová ustanovení
 • Africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  Dohoda z Cotonou, Afrika, Karibik, Tichomoří, Evropský rozvojový fond a jiné finanční nástroje, odvětvová spolupráce
 • Jihoafrická republika
  Obecný rámec, odvětvová spolupráce, regionální kontext, finanční pomoc
 • Zámořské země a území (OCT)
  Vztahy EU-OCT, Evropský rozvojový fond
 • Nejméně rozvinuté země
  Vysoce zadlužené chudé země, zvláštní obchodní ujednání

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky