RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Развитие

Развитие

Европейският съюз е ключов участник по отношение на помощта за международно развитие. Основите на сътрудничеството за развитие са заложени в Договора за функционирането на Европейския съюз (Дял ІІІ). Основната цел на Европейския съюз е да намали и впоследствие да изкорени бедността.
Политиката за развитие на Съюза се развива постепенно: отначало тя засягала само отвъдморските държави и територии, свързани със Съюза, а сега е разширена, за да включва всички развиващи се държави. Тези политики са един от стълбовете на външните отношения на Съюза, предоставящ според възможностите му решение, специално разработено според нуждите на развиващите се страни.

 • Съгласуване между политиките за развитие
  Основни принципи, Принципи на помощта за развитие, Ефективност на помощта, Мониторинг върху финансирането на развитието, Сътрудничество и взаимно допълване между ЕС и държавите-членки, Международно сътрудничество, Инструменти, Тематични програми
 • Политики за развитието по отрасли
  Управление, Човешки права, Законност и демокрация, Хуманно и социално развитие, Устойчиво развитие, Околна среда и управление на природните ресурси, Селско стопанство и развитие на селските райони, Безопасност на храните, Икономическо и търговско развитие, Инфраструктури, Миграция, Други секторни разпоредби
 • Държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ)
  Споразумение от Котону, Африка, Карибите, Тихоокеанския басейн, Европейски фонд за развитие и други финансови инструменти, Сътрудничество по отрасли
 • Южна Африка
  Основна рамка, Сътрудничество по отрасли, Регионален контекст, Финансово съдействие
 • Отвъдморски страни и територии (ОСТ)
  Отношенията между ЕС и ОСТ, Европейски фонд за развитие
 • Най-слабо развитите страни (НСРС)
  Тежко задлъжнели бедни страни, Специални търговски споразумения

Вижте още

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата