RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kumppanuus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa: kehitysapu ja humanitaarinen apu

Tiedonannon tarkoituksena on lujittaa Euroopan unionin (EU) ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) välistä kumppanuutta kehitysyhteistyön ja humanitaaristen asioiden alalla. Tässä yhteydessä komissio katsoo, että kansainvälisesti asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja ennen kaikkea köyhyyden torjuminen edellyttävät toiminnan tiiviimpää yhteensovittamista.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Toimivan kumppanuuden luomisesta Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa kehitysyhteistyön ja humanitaaristen asioiden alalla [KOM(2001) 231 lopullinen – Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) ja Yhdistyneet Kansakunnat (YK) toteuttavat yhteisiä maailmanlaajuisia toimia. Niiden yhteistyö kattaa useimmat EU:n ulkopolitiikan alat ja kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan (EN) (ES) (FR) kuuluvat alat (rauha, turvallisuus, ihmisoikeudet, sosiaali- ja talousasiat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kauppapolitiikka). Lisäksi EU on yksi YK:n elinten, rahastojen ja erityisohjelmien päärahoittajista.

Tiedonannossa arvioidaan keinoja, joilla on tarkoitus tiivistää YK:n ja EU:n kumppanuutta humanitaarisen avun ja kehitysavun aloilla erityisesti vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttamista ajatellen.

Yhteistyön tehostaminen: ensisijaiset tavoitteet

Kumppanit voivat mukauttaa yhteistyökehystään seuraavien toimien ansiosta:

  • EU:n ja YK:n yhteistyömahdollisuuksien tarkastelu EU:n ulkopolitiikan maakohtaisten monivuotisten ohjelmasuunnitteluvälineiden kehittämisen yhteydessä
  • EU:n varainhoitoasetuksen uudistaminen, jotta osallistuminen YK:n toimintaan olisi joustavampaa
  • EU:n ja YK:n välisen puitesopimuksen (EN ) (FR ) uudelleen neuvotteleminen; sopimus koskee YK:n ohjelmien ja hankkeiden hallinnointia, rahoitusta, valvontaa ja tarkastusta.

Lisäksi tiedonannossa suositellaan EU:n edustuksen lisäämistä ja sen etujen voimakkaampaa ajamista YK:ssa. Onkin välttämätöntä tehostaa poliittista vuoropuhelua YK:n elinten, rahastojen ja ohjelmien kanssa ja tehostaa EU:n osallistumista monenväliseen ohjausjärjestelmään.

Operatiivinen yhteistyö: suositukset

EU ja YK toteuttavat kumppaneidensa kanssa yhteisiä kenttäoperaatioita humanitaarisen avun ja kehitysavun aloilla. Tätä yhteistyötä voidaan kehittää noudattamalla kahta pääperiaatetta:

  • työnjaon on perustuttava kunkin kumppanin tuomaan arvonlisään tai suhteelliseen etuun
  • kehitysaputoimissa on keskityttävä köyhyyden torjumiseen.

Lisäksi on parannettava rahoittajien toiminnan ja YK:n sisäisen toiminnan yhteensovittamista sekä toimien strategista suunnittelua yhteisten tavoitteiden pohjalta.

YK:n kumppaniorganisaatioiden osalta komissio suosittelee

  • tukemaan organisaatioita, joiden valtuudet ovat yhteensopivia EU:n toiminnan ensisijaisten tavoitteiden kanssa ja lujittamaan poliittista vuoropuhelua ja yhteyksiä näiden organisaatioiden kanssa
  • asettamaan etusijalle monivuotiset rahoitussuunnitelmat ja yhteensovittamaan eri rahoittajien rahoituksen sekä talouspetosten torjumisen.
Viimeisin päivitys 09.09.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun