RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropski razvojni sklad (ERS)

Evropski razvojni sklad (ERS) je glavni instrument pomoči EU pri sodelovanju v razvoju držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj (PTOM). Rimska pogodba iz leta 1957 je ta sklad ustanovila za dodeljevanje tehnične in finančne pomoči, sprva afriškim državam, ki so bile v tem obdobju še pod kolonialno oblastjo in s katerimi so bile nekatere države še zgodovinsko povezane.

Čeprav je bilo na zahtevo Evropskega parlamenta od leta 1993 rezervirano področje porabe za ta sklad, pa ERS še ni del splošnega proračuna EU. Financirajo ga država članice, zanj se uporabljajo posebna finančna pravila, upravlja pa ga poseben odbor. Pomoč, dodeljena državam AKP in čezmorskim državam in ozemljem, bo v obdobju 2008-2013 še naprej financirana preko ERS.

Vsak ERS se sklene za obdobje približno petih let. Od sklenitve prve konvencije o partnerstvu, leta 1964, obdobja ERS na splošno sledijo zaporedju sporazumov/konvencij o partnerstvu.

  • Prvi ERS: 1959-1964
  • Drugi ERS: 1964-1970 (Konvencija iz Yaoundeja I)
  • Tretji ERS: 1970-1975 (Konvencija iz Yaoundeja II)
  • Četrti ERS: 1975-1980 (Konvencija iz Loméja I)
  • Peti ERS: 1980-1985 (Konvencija iz Loméja II)
  • Šesti ERS: 1985-1990 (Konvencija iz Loméja III)
  • Sedmi ERS: 1990-1995 (Konvencija iz Loméja IV)
  • Osmi ERS: 1995-2000 (Konvencija iz Loméja IV in revidirana konvencija IV b)
  • Deveti ERS: 2000-2007 (Sporazum iz Cotonouja)
  • Deseti ERS: 2008-2013 (Revidirani sporazum iz Cotonouja)

ERS sestavlja več instrumentov, zlasti nepovratna pomoč, tvegani kapitali in posojila zasebnemu sektorju. Instrumenta Stabex in Sysmin, namenjena pomoči kmetijskemu in rudarskemu sektorju sta bila ukinjena z novim sporazumom o partnerstvu, podpisanim v Cotonouju junija 2000. Ta sporazum je tudi racionaliziral instrumente ERS in uvedel sistem drsečega programiranja, ki omogoča več prožnosti in daje več odgovornosti državam AKP.

Deveti ERS v letih od 2000 do 2007 razpolaga z vsoto 13,5 milijard eurov. Razen tega, sredstva iz prejšnjih ERS presegajo vsoto 9,9 milijard eurov.

Sklep št. 6/2005 Sveta ministrov AKP-ES z dne 22. novembra 2005, utemeljuje dodelitev 482 milijonov eurov iz pogojne milijarde eurov iz naslova devetega Evropskega razvojnega sklada. Ta vsota je razdeljena na naslednji način: 352 milijonov eurov v okviru sredstev za podporo dolgoročnega razvoja, 48 milijonov eurov za regionalno sodelovanje in integracijo ter 82 milijonov eurov za investicijski sklad. Razen tega so drugi obrok, ki znaša 250 milijonov eurov, namenjenih za sklad AKP-ES za vodo, sprostili s sklepom št. 7/2005 Sveta ministrov AKP-ES.

Razvojna pomoč, ki jo zagotavlja ERS, velja za širši evropski okvir. Znotraj Evropske unije se skladi splošnega proračuna Skupnosti lahko uporabljajo za nekatere dejavnosti. Razen tega, skupaj z upravljanjem dela virov ERS (posojila iz tveganega kapitala), prispevek lastnih sredstev Evropske investicijske banke (EIB) znaša 1,7 milijard eurov za obdobje, ki ga pokriva deveti ERS.

Deseti sklad, ki zajema obdobje od 2008 do 2013, predvideva proračunski znesek 22,682 milijard eurov. Od tega zneska je 21,966 milijard eurov dodeljenih državam AKP, 286 milijonov eurov čezmorskih državam in ozemljem ter 430 milijonov eurov Komisiji za pomožne izdatke, povezane z programiranjem in izvajanjem ERS. Znesek, dodeljen državam AKP, je razdeljen na naslednji način: 17,766 milijard eurov za financiranje nacionalnih in regionalnih usmeritvenih programov, 2,7 milijard eurov za financiranje sodelovanja med državami in regijami AKP, 1,5 milijard eurov za financiranje investicijskega sklada. Pomembnejši del proračuna je namenjen regionalnim programom, kar poudarja pomen regionalne ekonomske integracije za nacionalni in lokalni razvoj, čemur je v osnovi namenjen. Oblikovanje „zneskov finančnih spodbud“ za vsako državo je inovacija desetega ERS.

Države članice imajo lastne dvostranske sporazume in razvijajo lastne pobude za državami v razvoju, ki niso financirane prek Evropskega razvojnega sklada in drugih skladov Skupnosti.

Zadnja posodobitev: 14.06.2007
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh