RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 23 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eiropas Attīstības fondi (EAF)

Eiropas Attīstības fonds (EAF) ir Kopienas galvenais līdzeklis attīstības veicināšanai ĀKK valstīs kā arī aizjūras teritorijās (AZT). 1957. gada Romas līgumā bija paredzēta šāda fonda izveide, lai sniegtu tehnisku un finansiālu palīdzību, sākotnēji paredzētu Āfrikas valstīm, kuras tajā laikā bija kolonizētas un ar kurām dažām valstīm bija vēsturiska saikne.

Lai gan pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Fonds no 1993. gada ir iekļauts Kopienas budžetā, EAF vēl netiek uzskatīts par Kopienas vispārējā budžeta daļu. To finansē dalībvalstis, uz to attiecas īpaši finanšu noteikumi, un tam ir izveidota atsevišķa komiteja. Atbalsts, kas piešķirts ĀKK un AZT valstīm, joprojām tiks finansēts no EAF laikā no 2008. gada līdz 2013. gadam.

Katrs EAF tiek noslēgts uz apmēram pieciem gadiem. Kopš pirmā partnerattiecību nolīguma 1964. gadā EAF ciklos parasti tiek ievēroti šīs vienošanās/partnerattiecību nolīgumi.

  • Pirmais EAF: 1959.–1964.
  • Otrais EAF: 1964.–1970. (1. Jaundes konvencija)
  • Trešais EAF: 1970.–1975. (2. Jaundes konvencija)
  • Ceturtais EAF: 1975.–1980. (1. Lomes konvencija)
  • Piektais EAF: 1980.–1985. (2. Lomes konvencija)
  • Sestais EAF: 1985.–1990. (3. Lomes konvencija)
  • Septītais EAF: 1990.–1995. (4. Lomes konvencija)
  • Astotais EAF: 1995.–2000. (4. Lomes konvencija un tās 4. grozījumi)
  • Devītais EAF: 2000.–2007. (Kotonū nolīgums)
  • Desmitais EAF: 2008.–2013. (Pārskatītais Kotonū nolīgums)

EAF izmanto vairākus instrumentus, galvenokārt neatmaksājamo palīdzību, riska kapitālus un privātus aizdevumus. Stablex un Sysmin instrumenti, kas paredzēti atbalsta sniegšanai attiecīgi lauksaimniecības un kalnrūpniecības nozarēs, ar jauno 2000. gada jūnijā parakstīto Kotonū partnerattiecību nolīgumu ir atcelti. Turklāt jaunajā nolīgumā ir vienkāršoti uzskaitīti EAF instrumenti un ieviesta ritošā plānošanas sistēma, nodrošinot lielāku elastību un uzticot vairāk atbildības ĀKK valstīm.

Devītajam EAF uz laika posmu no 2000. gada līdz 2007. gadam ir piešķirts 13,5 miljardu eiro liels budžets. Turklāt atlikumi no iepriekšējiem EAF kopumā pārsniedz 9,9 miljardus eiro.

ĀKK-EK Ministru padomes 2005. gada 22. novembra Lēmums Nr. 6/2005/EK paredz 482 miljonu eiro (no viena miljarda eiro) piešķiršanu devītajam Eiropas Attīstības fondam. Summa tiek piešķirta šādi: 352 miljoni ilgtermiņā attīstības atbalstam, 48 miljoni reģionālajai sadarbībai un integrācijai un 82 miljoni ieguldījumu veicināšanai. Turklāt ar ĀKK-EK Ministru padomes Lēmumu Nr. 7/2005 tika izveidota otra daļa finansējuma 250 miljonu eiro apmērā, kas paredzēta ĀKK valstu ūdeņu uzlabošanai.

EAF sniegtais atbalsts ir daļa no plašākiem Eiropas pasākumiem. Eiropas Savienībā līdzekļus no vispārējā budžeta Kopiena var izmantot konkrētiem pasākumiem. Turklāt Eiropas Investīciju banka (EIB), vadot daļu EAF resursu (aizdevumus un riska kapitālus), pašu līdzekļiem devītajam EAF sniedz ieguldījumu 1,7 miljardu eiro apmērā.

Desmitajam fondam laika posmā no 2008. gada līdz 2013. gadam ir paredzēta summa 22,682 miljardu eiro apmērā. No šīs summas 21,966 miljardu eiro tiek piešķirti ĀKK valstīm, 286 miljoni eiro AZT valstīm un 430 miljoni eiro Komisijai darbībām, kas saistīti ar EAF izmaksām, plānošanu un īstenošanu. ĀKK valstīm piešķirtās summas tiek sadalītas šādi: 17,766 miljardu eiro, lai finansētu attiecīgās valsts un reģionālās programmas, 2,7 miljardu eiro ĀKK valstu un starpreģionu iekšējās sadarbības veicināšanai un 1,5 miljardu eiro ieguldījumu mehānisma izveidošanai. Lielākā budžeta daļa tiek veltīta reģionālajām programmām, uzsverot reģionālās ekonomiskās integrācijas nozīmi valstu un reģionu attīstībā. “Stimula summu” izveide ir desmitā EAF jauninājums.

Dalībvalstis pašas var slēgt divpusējus līgumus ar valstīm, kurām nepieciešams atbalsts attīstībā, lai īstenotu savas ierosmes, kuras netiek apmaksātas no Eiropas Attīstības fondiem vai citiem Kopienas fondiem.

Pēdējā atjaunināšana: 14.06.2007
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums