RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europos plėtros fondas (EPF)

Europos plėtros fondai (EPF) yra pagrindinė Bendrijos pagalbos AKR valstybių ir užjūrio šalių ir teritorijų bendradarbiavimo vystymosi labui priemonė. 1957 m. Romos sutartyje numatyta sukurti šiuos fondus kaip techninės ir finansinės pagalbos priemonę, pirmiausia tuo metu vis dar kolonizuotoms Afrikos šalims, su kuriomis dalis valstybių turėjo istorinių ryšių.

Nors Europos Parlamento prašymu Europos plėtros fondams nuo 1993 m. Bendrijos biudžete rezervuotas atskiras skirsnis, EPF kol kas nepriklauso bendrajam Europos Bendrijos biudžetui. EPF finansuoja valstybės narės, jie veikia pagal savo atskiras finansines taisykles ir yra valdomi specialaus komiteto. AKR valstybėms ir užjūrio šalims ir teritorijoms teikiamą pagalbą 2008–2013 m. ir toliau finansuos įvairios EPF priemonės.

Kiekvienas EPF sudaromas apytiksliai 5 metams. Nuo pirmosios partnerystės konvencijos sudarymo 1964 m. EPF ciklas dažniausiai atitinka partnerystės konvencijos / susitarimo gyvavimo ciklą.

  • Pirmasis EPF: 1959–1964 m.
  • Antrasis EPF: 1964–1970 m. (I Jaundės konvencija)
  • Trečiasis EPF: 1970–1975 m. (II Jaundės konvencija)
  • Ketvirtasis EPF: 1975–1980 m. (I Lomės konvencija)
  • Penktasis EPF: 1980–1985 m. (II Lomės konvencija)
  • Šeštasis EPF: 1985–1990 m. (III Lomės konvencija)
  • Septintasis EPF: 1990–1995 m. (IV Lomės konvencija)
  • Aštuntasis EPF: 1995–2000 m. (IV Lomės konvencija ir peržiūrėtas jos variantas)
  • Devintasis EPF: 2000–2007 m. (Kotonu susitarimas)
  • Dešimtasis EPF: 2008–2013 m. (Peržiūrėtas Kotonu susitarimas)

EPF sudaro keletas priemonių, būtent neatlygintina pagalba, rizikos kapitalas ir skolinimas privačiam sektoriui. Priemonės „Stabex“ ir „Sysmin“, skirtos padėti atitinkamai žemės ūkio ir kasybos sektoriams, 2000 m. birželio mėn. pasirašytame naujajame Kotonu susitarime buvo panaikintos. Šiuo susitarimu taip pat patobulintos EPF taikomos priemonės ir pradėta taikyti lankstaus programavimo sistema, suteikianti daugiau lankstumo ir reikalaujanti daugiau atsakomybės iš AKR šalių.

Devintajam EPF 2000–2007 m. laikotarpiui paskirta 13,5 mlrd. eurų suma. Be to, daugiau kaip 9,9 mlrd. eurų siekė buvusių EPF likutis.

2005 m. lapkričio 22 d. priimtu AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 6/2005 numatyta paskirti 482 mln. eurų iš sąlyginės devintojo Europos plėtros fondo 1 mlrd. eurų sumos. Ši suma paskirstyta taip: 352 mln. eurų iš šios sumos skirti ilgalaikai plėtrai palaikyti, 48 mln. eurų skirti regionų bendradarbiavimui ir integracijai skatinti, o 82 mln. eurų – investicijų lengvatoms. Be to, AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 7/2005 numatyta antra 250 mln. eurų išmokos dalis, skirta AKR–ES vandens infrastruktūros priemonėms.

EPF teikiama vystymosi pagalba yra platesnės Bendrijos politikos dalis. Pačioje Europos Sąjungoje tam tikriems veiksmams gali būti panaudoti bendrojo Europos Bendrijos biudžeto fondai. Be to, net Europos investicijų bankui (EIB) valdant dalį EPF išteklių (paskolos ir rizikos kapitalas), jo atskiras įnašas devintojo EPF veikimo laikotarpiu siekia 1,7 mlrd. eurų sumą.

2008–2013 m. veiksiantis dešimtasis fondas numato 22,682 mlrd. eurų biudžeto asignavimus. 21,966 mlrd. eurų iš šios sumos skiriama AKR valstybėms, 286 mln. – užjūrio šalims ir teritorijoms ir 430 mln. eurų – Komisijos išlaidoms, susijusioms su EPF programavimu ir įgyvendinimu. AKR valstybėms paskirta suma paskirstoma taip: 17,766 mlrd. eurų skiriama nacionalinėms ir regioninėms orientacinėms programoms finansuoti, 2,7 mlrd. eurų – AKR valstybių tarpusavio ir tarpregioniniam bendradarbiavimui finansuoti, 1,5 mlrd. eurų – investicijų lengvatoms finansuoti. Didesnioji biudžeto dalis skiriama regioninėms programoms, taip pabrėžiant regionų ekonominės integracijos svarbą nacionalinei ir vietinei plėtrai, kurioms ši yra pamatinė. Dešimtojo EPF naujovė – orientacinių sumų kiekvienai šaliai sukūrimas.

Valstybės narės su besivystančiomis šalimis turi pasirašiusios atskirus dvišalius susitarimus ir įgyvendina atskiras iniciatyvas, kurios nėra finansuojamos iš Europos plėtros fondų ar kitų Bendrijos fondų lėšų.

Paskutinį kartą atnaujinta: 14.06.2007
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią