RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan kehitysrahasto (EKR)

Euroopan kehitysrahasto (EKR) on tärkein tukiväline yhteisön kehitysyhteistyössä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden eli AKT-maiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) kanssa. Vuonna 1957 tehdyssä Rooman sopimuksessa määrättiin EKR:n perustamisesta asiantuntija-avun ja taloudellisen avun antamiseksi alun perin Afrikan maille, jotka olivat tuolloin vielä siirtomaita ja joihin tietyillä jäsenvaltioilla oli pitkäaikaiset siteet.

Vaikka EKR:lle on Euroopan parlamentin pyynnöstä varattu nimike yhteisön talousarviossa vuodesta 1993 lähtien, se ei vielä kuulu yhteisön yleiseen talousarvioon. Sitä rahoittavat jäsenvaltiot, sillä on omat varainhoitosääntönsä ja sitä hallinnoi erityinen komitea. AKT-maille ja MMA:ille annettu apu rahoitetaan edelleen EKR:stä vuosina 2008-2013. Jokainen EKR on perustettu noin viiden vuoden jaksoa varten. Vuonna 1964 tehdystä ensimmäisestä kumppanuussopimuksesta alkaen EKR-kaudet ovat noudattaneet pääsääntöisesti kumppanuussopimusten voimassaolokausia.

  • Ensimmäinen EKR: 1959-1964
  • Toinen EKR: 1964-1970 (ensimmäinen Yaoundén yleissopimus)
  • Kolmas EKR: 1970-1975 (toinen Yaoundén yleissopimus)
  • Neljäs EKR: 1975-1980 (ensimmäinen Lomén yleissopimus)
  • Viides EKR: 1980-1985 (toinen Lomén yleissopimus)
  • Kuudes EKR: 1985-1990 (kolmas Lomén yleissopimus)
  • Seitsemäs EKR: 1990-1995 (neljäs Lomén yleissopimus)
  • Kahdeksas EKR: 1995-2000 (tarkistettu neljäs Lomén yleissopimus)
  • Yhdeksäs EKR: 2000-2007 (Cotonoun sopimus)
  • Kymmenes EKR: 2008-2013 (tarkistettu Cotonoun sopimus)

EKR sisältää useita välineitä, joista merkittävimpiä ovat lahja-apu, riskipääoma ja lainat yksityissektorille. Maatalousalan tukemiseen tarkoitettu Stabex ja kaivosalan tukiväline Sysmin on lakkautettu Cotonoussa kesäkuussa 2000 allekirjoitetulla uudella kumppanuussopimuksella. Tällä sopimuksella myös järkiperäistetään EKR:n välineitä ja otetaan käyttöön joustavampi liukuvan ohjelmasuunnittelun järjestelmä, jossa AKT-mailla on aiempaa suurempi vastuu.

Yhdeksännen EKR:n määräraha on 13,5 miljardia euroa vuosiksi 2000-2007. Lisäksi aikaisemmista EKR:istä on käyttämättä yli 9,9 miljardia euroa.

AKT-EY-ministerineuvosto teki 22 päivänä marraskuuta 2005 päätöksen N:o 6/2005 , jolla otettiin käyttöön yhdeksännen EKR:n ehdollisesta yhden miljardin euron määrästä jäljellä olevat 482 miljoonaa euroa. Tämä määrä jaetaan seuraavasti: 352 miljoonaa euroa pitkäaikaisen kehityksen tukemiseen, 48 miljoonaa euroa alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen edistämiseen sekä 82 miljoonaa euroa investointikehystä varten. Lisäksi AKT-EY-ministerineuvoston päätöksellä N:o 7/2005 kohdistettiin 250 miljoonaa euroa vesialan AKT-EU-välinettä varten.

EKR:stä annettava kehitysapu on osa laajempaa eurooppalaista kokonaisuutta. Tiettyjä toimia Euroopan unionin kehitysavussa voidaan tukea myös yhteisön yleisen talousarvion varoista. Sen lisäksi, että Euroopan investointipankki (EIP) hallinnoi osaa EKR:n varoista (lainat ja riskipääomat), sen omista varoista kehitysyhteistyöhön käytettävä määrä on 1,7 miljardia euroa yhdeksännen EKR:n ajan.

Kymmenes EKR kattaa vuodet 2008-2013, ja sen kokonaismääräraha on yli 22,682 miljardia euroa. Tästä määrärahasta 21,966 miljoonaa euroa myönnetään AKT-maille, 286 miljoonaa euroa merentakaisille maille ja alueille ja 430 miljoonaa euroa komissiolle tukimenoihin, joita komissiolle aiheutuu EKR:n ohjelmasuunnittelusta ja toteutuksesta. AKT-maille suunnatut määrärahat jaetaan seuraavasti: 17,766 miljoonaa euroa maaohjelmien ja alueellisten ohjelmien rahoitukseen, 2700 miljoonaa euroa AKT-valtioiden ryhmän välisen ja alueiden välisen yhteistyön rahoittamiseen, 1500 miljoonaa euroa investointikehyksen rahoitukseen.

Määrärahasta käytetään aikaisempaa suurempi osa alueellisiin ohjelmiin. Tämä kuvastaa alueellisen taloudellisen yhdentymisen merkitystä valtioiden ja alueiden kehitykselle. Uutta kymmenennessä EKR:ssä ovat kannustinrahat, joita annetaan kullekin maalle erikseen.

Jäsenvaltioilla on kehitysmaiden kanssa omia kahdenvälisiä sopimuksia ja yhteistyömuotoja, joita ei rahoiteta Euroopan kehitysrahastosta tai muista yhteisön varoista.

Viimeisin päivitys 14.06.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun