RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopa Arengufond (EAF)

Euroopa Arengufond (EAF) on peamine vahend ühenduse abi andmiseks Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV riigid) ning ülemeremaade ja -territooriumidega (ÜMT) tehtava arengukoostöö raames. EAFi loomine sätestati 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus eesmärgiga anda tehnilist ja rahalist abi, seda algselt küll vaid Aafrika riikidele, mis olid sel ajal ikka veel kolooniad ja millega mõnel liikmesriigil olid ajaloolised sidemed.

Kuigi ühenduse eelarves on pärast Euroopa Parlamendi sellekohast taotlust juba alates 1993. aastast EAFile ette nähtud eraldi rubriik, ei rahastata EAFi ka praegu veel ühenduse üldeelarvest. Seda rahastavad liikmesriigid EAFi enda finantseeskirjade kohaselt ja seda haldab eraldi komitee. AKV riikidele ja ÜMTdele antavat geograafiliselt piiritletud abi rahastatakse ajavahemikus 2008–2013 jätkuvalt peamiselt EAFist.

Iga EAF moodustatakse umbes viieaastaseks perioodiks. Alates esimese partnerluslepingu sõlmimisest 1964. aastal on EAFi tsüklid üldiselt järginud partnerluslepingute omi.

  • Esimene EAF: 1959–1964
  • Teine EAF: 1964–1970 (I Yaoundé konventsioon)
  • Kolmas EAF: 1970–1975 (II Yaoundé konventsioon)
  • Neljas EAF: 1975–1980 (I Lomé konventsioon)
  • Viies EAF: 1980–1985 (II Lomé konventsioon)
  • Kuues EAF: 1985–1990 (III Lomé konventsioon)
  • Seitsmes EAF: 1990–1995 (IV Lomé konventsioon)
  • Kaheksas EAF: 1995–2000 (IV Lomé konventsioon ja selle muudatus IVa)
  • Üheksas EAF: 2000–2007 (Cotonou leping)
  • Kümnes EAF: 2008–2013 (muudetud Cotonou leping)

EAF koosneb mitmest instrumendist, eeskätt tagastamatu abi instrument, riskikapital ja laenud erasektorile. Instrumendid STABEX ja SYSMIN, mille eesmärk oli aidata vastavalt põllumajandussektorit ja kaevandussektorit, on uue, Cotonous 2000. aasta juunis alla kirjutatud partnerluslepinguga tühistatud. Selle lepinguga muudeti EAFi instrumendid ratsionaalsemaks ning kehtestati nn libisevate kokkulepete süsteem, mis tagab suurema paindlikkuse ja annab AKV riikidele suurema vastutuse.

Üheksandale EAFile eraldati perioodiks 2000–2007 13,5 miljardit eurot. Lisaks ulatuvad kasutamata summade saldod üle 9,9 miljardit euro.
AKV-EÜ ministrite nõukogu 22. novembri 2005. aasta otsusega nr 6/2005 määratakse EAFi tingimuslikust 1 miljardist eurost 482 miljonit eurot üheksandale Euroopa Arengufondile. Seda summat jagatakse järgmiselt: 352 miljonit eurot pikaajalise arengu toetamiseks; 48 miljonit eurot piirkondlikuks koostööks ja integratsiooniks ning 82 miljonit eurot suunatakse investeerimisrahastusse. Lisaks määrati AKV-EÜ ministrite nõukogu otsusega nr 7/2005 250 miljonit euro suurune teine eraldis AKV-ELi veerahastu teise osamakse jaoks.

EAFi arenguabi kuulub laiemasse Euroopa raamistiku. Euroopa Liidus võib ühenduse üldeelarve vahendeid kasutada teatud meetmete rahastamiseks. Lisaks EAFi vahendite teatud osa (laenud ja riskikapital) haldamisele on Euroopa Investeerimispanga omavahendite panus üheksanda EAFi perioodiks 1,7 miljardit eurot.

Perioodi 2008–2013 hõlmava kümnenda fondi eelarve on 22,682 miljardit eurot. Sellest summast eraldatakse 21,966 miljardit eurot AKV riikidele, 286 miljonit eurot ÜMT riikidele ja 430 miljonit eurot komisjonile, et katta EAFi kavandamise ja rakendamisega seotud tugikulutused. Eeskätt AKV riikidele eraldatav summa jaotatakse järgmiselt: 17,766 miljardit eurot riiklike ja piirkondlike näidisprogrammide rahastamiseks; 2,7 miljardit eurot AKV riikide omavahelise ja piirkondliku koostöö rahastamiseks ning 1,5 miljardit eurot suunatakse investeerimisrahastusse. Suurem osa eelarvest on pühendatud piirkondlikele programmidele, rõhutades seejuures piirkondliku majandusintegratsiooni põhjapanevat tähtsust riikliku ja kohaliku arengu jaoks. Kümnenda ERFi uuendus on n-ö stimuleerivate summade loomine igale riigile.

Liikmesriikidel on arengumaadega sõlmitud eraldi kahepoolsed kokkulepped ja nad teevad arengumaadega algatusi, mida ei rahastata Euroopa Arengufondist või muudest ühenduse fondidest.

Viimati muudetud: 14.06.2007
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles