RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmänna ramar för utvecklingssamarbetet

Bistånd

EU:s insatser när det gäller utvecklingsbistånd grundar sig på principerna om effektivt bistånd, samordning med medlemsländerna och de internationella aktörerna samt överensstämmelse mellan EU:s politik och utvecklingsmålen.
I ”Europeiskt samförstånd om utveckling” anges riktlinjerna för EU:s och medlemsländernas insatser på området. EU är dessutom särskilt engagerat för att förverkliga FN:s millenieutvecklingsmål och har för detta ändamål vidtagit särskilda åtgärder som också kommer att bidra till att EU:s insatser får större effekt.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början