RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uspójnienie polityki na rzecz rozwoju

Rozwój

Działania Unii Europejskiej w dziedzinie współpracy rozwojowej opierają się na zasadach skuteczności pomocy, koordynacji między państwami członkowskimi a podmiotami międzynarodowymi oraz spójności polityk europejskich z celami rozwojowymi.

Ogólne ramy działań Unii i państw członkowskich określa „Konsensus europejski w sprawie rozwoju”. Ponadto Unia jest szczególnie zaangażowana w realizację Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) Narodów Zjednoczonych, na rzecz których wdrożyła różne instrumenty wzmacniające wpływ swoich działań.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony