RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Algemeen ontwikkelingskader

Ontwikkeling

De acties van de Europese Unie inzake ontwikkelingssamenwerking zijn gebaseerd op de doeltreffendheid van de hulp, van de samenwerking met de lidstaten en de internationale actoren, en op afstemming van de Europese beleidslijnen en de doelstellingen van de ontwikkeling.
De "Europese consensus voor ontwikkeling" legt het algemeen kader van de acties van de Unie en de lidstaten op dat gebied vast. Verder is de Unie nauw betrokken bij de verwezenlijking van de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDG's) van de Verenigde Naties, waarvoor verschillende instrumenten in het leven zijn geroepen, die tevens de effecten van de actie van de Unie zullen versterken.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven