RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Attīstības politikas saskaņotība

Attīstība

Eiropas Savienības rīcība attīstības sadarbības jomā balstās uz šādiem principiem: palīdzības efektivitāte, dalībvalstu un starptautisko iesaistīto pušu sadarbība un Eiropas politikas atbilstība attīstības mērķiem.

"Eiropas konsenss attīstības jomā" nosaka Eiropas Savienības un dalībvalstu rīcības pamatprincipus. Turklāt ES ir īpaši apņēmusies ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), kuru īstenošanai ES ir ieviesusi vairākus instrumentus, kas palīdzēs arī nostiprināt tās rīcības ietekmi.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums