RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Unió, Afrika és Kína közötti együttműködés és párbeszéd

Az Európai Unió (EU), Afrika és Kína közötti háromoldalú partnerség hozzájárul a globális fejlesztési kihívások kezeléséhez és az együttműködési stratégiák afrikai igényekhez való közelítéséhez.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. október 17.) – Az EU, Afrika és Kína: Útban a háromoldalú párbeszéd és együttműködés felé [COM(2008) 654 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság új háromoldalú együttműködést javasol az Európai Unió (EU), Afrika és Kína közötti együttműködés és párbeszéd megerősítése érdekében. A Bizottság elismeri, hogy a meglévő kétoldalú partnerségek kiegészítése hozzájárulhat Afrika stabil és tartós fejlődéséhez, ami minden fél kölcsönös érdeke.

Az Európai Unió, Afrika és Kína közötti együttműködésnek a fokozatos módon, a nemzeti és regionális fejlesztési stratégiákkal összhangban kidolgozott célkitűzéseken kell alapulnia.

Ez az új megközelítés lehetővé teszi a fejlesztési kérdésekre és a segélyek hatékonyságának javítására irányuló közös munkát. A tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztása hozzájárulhat ehhez a célkitűzéshez, különösen a pénzügyi eszközök, a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) és a közvetlen külföldi befektetések (kkb) vonatkozásában.

A kezdeti szakaszban a partnerség középpontjában négy elsőbbségi célkitűzésnek kell állnia:

  • a biztonság megerősítése és a békefenntartó műveletek segítése;
  • fenntartható és megfizethető infrastruktúra kialakítása, amely fokozza a regionális összekapcsolhatóságot és integrációt. Ehhez a célkitűzéshez hozzájárulhat az EU–Afrika infrastrukturális partnerség is;
  • a környezet és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, figyelembe véve a gazdasági és kereskedelmi fejlődést. A Bizottság javasolja az Afrikai Unióval és az afrikai országokkal történő együttműködést a fenntartható fejlődés, a technológiák átadása és a befektetések érdekében;
  • a mezőgazdasági termelés növelése, az élelmezésbiztonság és a termelés minősége, különösen az átfogó afrikai mezőgazdasági fejlesztési program célkitűzéseinek figyelembevétele mellett.

A háromoldalú partnerség az Afrikai Unió, az Európai Unió és Kína közötti kétoldalú politikai párbeszédek, valamint az Európai Unió és Kína közötti párbeszéd kiterjesztése. A partnerség rendszeres stratégiai párbeszéden és konkrét eszmecseréken fog alapulni.

A Bizottság javasolja az illetékes nemzeti és regionális hatóságok közötti információcsere hálózatának kialakítását. A fejlesztési partnerek közötti éves koordinációs ülések hozzájárulhatnak az együttműködési prioritások értékeléséhez, miközben integrálják a nemzetközi szervezetek, a finanszírozó felek és a civil társadalom kezdeményezéseit.

Háttér

A 2007. évi lisszaboni találkozón az Európai Unió és az afrikai országok állam- és kormányfői új közös stratégiai partnerséget fogadtak el. Ez a stratégia globális kereteket teremt az EU és Afrika közötti kapcsolatok megerősítéséhez a 2008–2010 közötti időszakban. Az Európai Unió a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) elsődleges finanszírozója és Afrika elsődleges kereskedelmi partnere. E partnerség céljai közé tartozik a más felekkel és nemzetközi támogatókkal való együttműködés ösztönzése.

A Kína és Afrika közötti együttműködés elsősorban a kereskedelemre, beruházásokra, infrastrukturális projektekre és a társadalmi és képzési célú segélyekre irányul. E partnerséget megerősítette a 2006-ban a Kína–Afrika Együttműködési Fórumon (FOCAC) elfogadott új stratégia.

Az említett együttműködési mechanizmusok hozzájárulnak a fejlesztési partnerség célkitűzéseinek megvalósításához (millenniumi fejlesztési célok) és Afrika bekapcsolásához a világgazdaságba.

Utolsó frissítés: 20.02.2009

Lásd még

További információkért látogasson el az alábbi internetes oldalakra:

  • Afrikai Unió (AU (FR))
  • Kína–Afrika Együttműködési Fórum (FOCAC (EN) (FR))
  • A 2007. november 28-án Pekingben tartott tizedik EU–Kína csúcstalálkozón elfogadott együttes nyilatkozat (EN )
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére