RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instrumentul financiar pentru pace în Africa

Uniunea Europeană instituie un sistem de finanţare în scopul de a consolida capacitatea Uniunii Africane de a se angaja în operaţiuni de sprijin şi de menţinere a păcii în Africa.

ACT

Decizia nr. 2003/3 a Consiliului de Miniştri ACP-CE (DE ) din 11 decembrie 2003 privind utilizarea resurselor din pachetul celui de 9-lea Fond european de dezvoltare dedicat dezvoltării pe termen lung pentru a crea un instrument financiar pentru pace în Africa.

SINTEZĂ

Decizia de a crea un instrument financiar pentru pace în Africa vine ca urmare a unui mandat acordat de către Consiliu în cadrul reuniunii sale din 21 iulie 2003, ca răspuns la o cerere formulată de către Summit-ul Uniunii Africane (UA), reunit la Maputo între 4-12 iulie 2003.

Uniunea Europeană a alocat instrumentului financiar pentru pace în Africa (EN) (FR) o sumă iniţială de 250 milioane EUR pentru o perioadă de trei ani de la intrarea sa în vigoare.

Aceste 250 milioane EUR au provenit din Fondul European de dezvoltare (FED) în virtutea Acordului de la Cotonou, din care 126,4 milioane EUR au provenit din contribuţia de 1,5 % a fiecărei ţari africane din pachetul care le-a fost alocat. Restul de 123,6 milioane EUR au fost transferate din resursele nealocate (rezervele) celui de-al 9-lea FED.

Consiliul din 11 aprilie 2006 a decis să extindă această iniţiativă pentru perioada 2008-2010, printr-o finanţare de 300 milioane EUR în cadrul programului indicativ intra-ACP al celui de-al 10-lea FED.

Această sumă poate fi mobilizată pentru a finanţa costurile acumulate de ţările africane prin utilizarea forţelor lor de menţinere a păcii în una sau mai multe ţări africane (costuri de transport ale trupelor, cheltuielile zilnice ale soldaţilor, costuri pentru dezvoltarea capacităţilor etc.), dar nu se pot finanţa, în niciun caz, cheltuielile militare şi cele cu armamentul.

Instrumentul financiar pentru pace în Africa se bazează pe principiul proprietăţii africane. Acesta susţine operaţiunile de menţinere a păcii desfăşurate de către ţările africane în Africa, precum şi consolidarea capacităţii structurii de securitate emergente ale Uniunii Africane. Aceste operaţiuni sunt iniţiate şi puse în aplicare de către organizaţii ale UA şi/sau de către organizaţii subregionale. Uniunii Africane i se solicită să joace un rol-cheie în procesul de luare a deciziilor privind aceste operaţiuni.

Misiunea Uniunii Africane în Darfur/Sudan (AMIS) este prima care a primit finanţare în virtutea instrumentului financiar pentru pace în Africa, finanţare asupra căreia s-a decis în iunie 2004, pentru o sumă de 12 milioane de EUR.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTranspunerea în statele membreJurnalul Oficial
Decizia 2003/3

11.12.2003

-

JO L 345 din 31.12.2003

ACTE CONEXE

Decizia nr. 2/2007 a Consiliului de Miniştri ACP-CE din 25 mai 2007 privind posibilitatea unor contribuţii bilaterale suplimentare, care urmează a fi gestionate de Comisie, în sprijinul obiectivelor instrumentului financiar pentru pace în Africa [JO L 175, 5.7.2007].

Regulamentul (CE) nr. 617/2007 al Consiliului din 14 mai 2007 privind punerea în aplicare a celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare în cadrul Acordului de parteneriat ACP-CE [JO L 152, 13.6.2007].

Ultima actualizare: 10.08.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii