RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Afrikan rauhanrahasto

Euroopan unioni perustaa rahaston, jolla vahvistetaan Afrikan unionin valmiuksia järjestää operaatioita rauhan tukemiseksi ja turvaamiseksi Afrikassa.

ASIAKIRJA

AKT-EY-ministerineuvoston päätös N:o 2003/3/EY (pdf ), tehty 11 päivänä joulukuuta 2003, yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta myönnettävien pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen käytöstä Afrikan rauhanrahaston perustamista varten.

TIIVISTELMÄ

Päätös perustaa Afrikan rauhanrahasto on jatkotoimi neuvoston 21. heinäkuuta 2003 antamalle toimeksiannolle ja vastaus Afrikan unionin (AU) Maputon huippukokouksessa 4.-12. heinäkuuta tekemään pyyntöön.

Euroopan unioni myönsi uudelle Afrikan rauhanrahastolle (EN) (FR) aluksi 250 miljoonaa euroa kolmen vuoden ajalle sen perustamispäivästä lähtien.

Myönnetyt 250 miljoonaa euroa otettiin Euroopan kehitysrahastosta (EKR) Cotonoun sopimuksen mukaisesti. Afrikan maille myönnetyistä määrärahoista otettiin 1,5 prosenttia kutakin Afrikan maata kohden eli yhteensä 126,4 miljoonaa euroa. Loput 123,6 miljoonaa euroa otettiin yhdeksännen EKR:n kohdentamattomista varoista.

Neuvoston kokouksessa huhtikuun 11. päivänä 2006 päätettiin pidentää aloitteen toimikautta vuosille 2008 - 2010 antamalla 300 miljoonan euron rahoitus kymmenennen EKR:n AKT-valtioiden sisäisen maaohjelman puitteissa.

Tällä summalla voidaan rahoittaa kuluja, joita Afrikan maille aiheutuu rauhanturvajoukkojen lähettämisestä yhteen tai useampaan Afrikan maahan (joukkojen kuljetus- ja oleskelukustannukset, valmiuksien kehittäminen jne.), mutta rahoja ei missään tapauksessa saa käyttää sotilasmenoihin tai aseistukseen.

Rauhanrahasto perustuu Afrikan maiden sitoutumiseen hankkeeseen. Rahastosta tuetaan Afrikan maiden Afrikassa suorittamia rauhanturvaoperaatioita sekä AU:ssa kehitteillä olevan turvallisuusrakenteen vahvistamista. AU:n järjestöt ja/tai alueelliset järjestöt käynnistävät ja toteuttavat operaatiot. AU:lla on keskeinen asema operaatioita koskevissa päätöksissä.

AU:n operaatio Darfurissa/Sudanissa (AMIS) on ensimmäinen, jota on rahoitettu Afrikan rauhanrahastosta. Kesäkuussa 2004 rahoitusta myönnettiin 12 miljoonaa euroa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 2003/311.12.2003-EUVL L 345, 31.12.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

AKT-EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, komission hallinnoiman kahdenvälisen lisärahoituksen sallimisesta Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi [EUVL L 175, 5.7.2007]

Neuvoston asetus (EY) N:o 617/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, kymmenennen Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta AKT-EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti

Viimeisin päivitys 10.08.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun