RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fondul european de dezvoltare (FED)

Fondul european de dezvoltare (FED) este principalul instrument al ajutorului comunitar destinat cooperării pentru dezvoltare, acordat ţărilor ACP şi ţărilor şi teritoriilor de peste mări (TTPM). Tratatul de la Roma din 1957 a prevăzut crearea FED în scopul acordării de asistenţă tehnică şi financiară, iniţial ţărilor africane încă colonizate la acea vreme şi cu care unele state membre au avut legături istorice.

Deşi, în urma solicitării Parlamentului European, s-a rezervat o rubrică pentru FED în bugetul comunitar încă din 1993, acesta nu este încă inclus în bugetul general al Comunităţii. Fondul este finanţat de statele membre, este supus propriilor sale reguli financiare şi este gestionat de un comitet specific. Ajutorul acordat ţărilor ACP şi TTPM va continua să fie finanţat prin FED pentru perioada 2008-2013.

Fiecare FED este încheiat pentru o perioadă de aproximativ cinci ani. De la încheierea primei convenţii de parteneriat în 1964, ciclurile FED urmează, în general, ciclurile acordurilor/convenţiilor de parteneriat.

  • Primul FED: 1959-1964
  • Al doilea FED: 1964-1970 (Convenţia de la Yaoundé I)
  • Al treilea FED: 1970-1975 (Convenţia de la Yaoundé II)
  • Al patrulea FED: 1975-1980 (Convenţia de la Lomé I)
  • Al cincilea FED: 1980-1985 (Convenţia de la Lomé II)
  • Al şaselea FED: 1985-1990 (Convenţia de la Lomé III)
  • Al şaptelea FED: 1990-1995 (Convenţia de la Lomé IV)
  • Al optulea FED: 1995-2000 (Convenţia de la Lomé IV şi revizuirea sa IV bis)
  • Al nouălea FED: 2000-2007 (Acordul de la Cotonou)
  • Al zecelea FED: 2008-2013 (Acordul de la Cotonou revizuit)

FED este compus din mai multe instrumente, şi anume granturi, capital de risc şi împrumuturi acordate sectorului privat. Instrumentele Stabex şi Sysmin, destinate sectorului agricol şi, respectiv, celui minier, au fost suprimate odată cu noul acord de parteneriat semnat la Cotonou în iunie 2000. Acest acord a raţionalizat instrumentele FED şi a introdus un sistem de programare mobilă, care permite o mai mare flexibilitate şi care conferă o mai mare responsabilitate ţărilor ACP.

Al nouălea FED a dispus de fonduri în valoare de 13,5 miliarde de euro pentru perioada 2000-2007. În plus, soldurile FED precedente se ridică la peste 9,9 miliarde de euro.

Decizia 6/2005 (DE ) (EN ) (FR ) a Consiliului de Miniştri ACP-CE din 22 noiembrie 2005 stabileşte angajarea a 482 de milioane de euro din suma condiţională de un miliard de euro pentru cel de al nouălea Fond european de dezvoltare. Fondurile sunt repartizate astfel: 352 de milioane de euro pentru pachetul destinat sprijinirii dezvoltării pe termen lung, 48 de milioane de euro pentru cooperarea şi integrarea regionale şi 82 de milioane de euro pentru Facilitatea de investiţii. De asemenea, o a doua tranşă de 250 de milioane de euro destinată celei de a doua plăţi aferente Facilităţii pentru apă a ACP-UE a fost stabilită prin Decizia nr. 7/2005 (DE ) (EN ) (FR ) a Consiliului de Miniştri ACP-CE.

Ajutorul pentru dezvoltare oferit de FED se înscrie într-un cadru european mai amplu. În cadrul Uniunii Europene, fondurile bugetului general al Comunităţii pot fi utilizate pentru diferite tipuri de acţiuni. De asemenea, pe lângă gestionarea unei părţi a resurselor FED (împrumuturi şi capital de risc), contribuţiile din resurse proprii ale Băncii Europene de Investiţii (BEI) se ridică la 1,7 miliarde de euro pentru perioada aferentă celui de al nouălea FED.

Al zecelea FED, care acoperă perioada 2008-2013, prevede un pachet bugetar de 22,682 miliarde de euro. Din această sumă, 21,966 miliarde de euro sunt alocate statelor ACP, 286 de milioane de euro ţărilor şi teritoriilor TTPM, iar 430 de milioane de euro sunt alocate Comisiei cu titlu de cheltuieli pentru programarea şi punerea în aplicare a FED. Fondurile destinate ţărilor ACP sunt repartizate astfel: 17,766 miliarde de euro pentru programele indicative naţionale şi regionale, 2,7 miliarde de euro pentru finanţarea cooperării intra-ACP şi interregionale, iar 1,5 miliarde de euro pentru finanţarea Facilităţii de investiţii. Programele regionale beneficiază de o pondere mai importantă în bugetul FED, subliniindu-se astfel importanţa integrării economice regionale ca bază pentru dezvoltarea naţională şi locală. Crearea „sumelor de stimulare” pentru fiecare ţară este o inovaţie introdusă de cel de al zecelea FED.

Statele membre au propriile lor acorduri bilaterale şi derulează iniţiative proprii cu ţările în curs de dezvoltare, acestea nefiind finanţate prin Fondul european de dezvoltare sau prin alte fonduri comunitare.

Ultima actualizare: 14.06.2007
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii