RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Utasokra alkalmazandó mentességek

Ez az irányelv létrehozza az Európai Unió (EU) tagállamai és harmadik országok közti utasforgalom keretében nem kereskedelmi célból behozott termékek után fizetendő hozzáadottérték-adóval (héa) és jövedéki adóval kapcsolatos adómentességek közösségi rendszerét.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/74/EK irányelve (2007. december 20.) a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv rögzíti a harmadik országokból az Európai Unióba (EU) érkező utasok által vám-, héa- és jövedékiadó-mentesen behozható termékek maximális értékhatárát, valamint a maximális alkohol- és dohánymennyiséget. A termékek nem ölthetnek kereskedelmi jelleget.

Hatály

A rendszer a harmadik országokból vagy azokról a területekről érkező utasok személyi poggyászában behozott termékekre vonatkozik, amelyek nem tartoznak a héára és a jövedéki adóra vonatkozó harmonizált jogszabályok hatálya alá.

A mentességek azokra az értékhatárokra vagy termékekre vonatkozó mennyiségi korlátokra alkalmazandók, amelyeket a harmadik országokból érkező utasok adómentesen behozhatnak az EU-ba történő belépésükkor.

Értékhatárok

A Bizottság javasolja, hogy a tagállamok mentesítsék a héa és jövedéki adó fizetése alól a személyenként 300 EUR összértéket meg nem haladó termékek importját. A légi és tengeri utasok esetében ez az értékhatár 430 EUR.

A tagállamok a 15 év alatti utasok esetében csökkenthetik az értékhatárt. Függetlenül a közlekedés módjától, az értékhatár nem lehet alacsonyabb 150 EUR-nál.

A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy nem vetnek ki héát vagy jövedéki adót, amennyiben az utas által behozott termékek után fizetendő adó összege nem haladná meg a 10 EUR-t. Az értékhatár alkalmazásához egy termék értéke nem osztható meg. A tagállamok emellett csökkenthetik az értékhatárt vagy a mennyiségi korlátot a határövezetben lakóhellyel rendelkező utazók, a határövezetben dolgozó munkavállalók, valamint a nemzetközi utazásban használt közlekedési eszköz személyzete esetében.

Dohánytermékekre vonatkozó mennyiségi korlátok

A tagállamok az alábbi mennyiségi korlátok mellett mentesítik a dohánytermékek behozatalát a héa és a jövedéki adó alól:

  • 200 db cigaretta vagy 40 db cigaretta;
  • 100 db szivarka vagy 20 db szivarka;
  • 50 db szivar vagy 10 db szivar;
  • 250 g fogyasztási dohány vagy 50 g fogyasztási dohány.

A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy különbséget tesznek a légi utasok és egyéb utasok között azzal, hogy az alacsonyabb mennyiségi korlátokat kizárólag a légi utasoktól eltérő utasok esetében alkalmazzák.

Alkoholtartalmú italokra vonatkozó mennyiségi korlátok

A tagállamok az alábbi mennyiségi korlátok alatt mentesítik az egyes alkohol és alkoholtartalmú italok behozatalát a héa és a jövedéki adó alól:

  • összesen 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol és alkoholtartalmú ital, vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált etil-alkohol;
  • összesen 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkohol és az alkoholtartalmú ital.

Az alkoholra és dohányárura vonatkozó mentességek nem alkalmazhatók 17 éven aluli utasok esetében.

Az Európai Bizottság 2012-ben, majd négyévente jelentést nyújt be a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

Háttér

Ez az irányelv 2008. december 1-jétől hatályon kívül helyezi a 69/169/EGK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2007/74/EK tanácsi irányelv

2007.12.29.
Alkalmazás kezdete: 2008.12.1.

2008.12.1.

HL L 346., 2007.12.29.

Utolsó frissítés: 30.05.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére